[BIN: 0382]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av M. Moe etter L. Veslestoul, Seljord, Telemark .

1. Hoper du Gullbor, hot eg spørja deg må
-føri våe -
lyster du kje fygje utav lande me meg?
-utav lande så ville dei båe. -
2. Eg skå føre deg te da land
at der rinder vin, som her renne vann.
3. Eg skå føre deg te den ø
"du skå sorgjelous leva å syndelous dø."
4. "Eg kan ikkje fygje av lande me deg
mig voktar faer, mig voktar mor,
mig voktar syster, mig voktar bror.
5. Mig voktar mig (!) å all mæ ætt
mig voktar mest den festarmann, eg heve gjett1.
1("gjett" da va så fullt som en forlovels i gamal ti,
di sae så")
6. "Ja la vokte dig ja all di ætt
la vokte deg den, du he' gjett.
7. Eg skå klæ deg ut, brynju blå
eg skå seie, du æ min yngste bror
han tosse så moro å fygje meg".
8. "Ja e dæ no sant, di seie fe meg,
så æ eg snart færig å fye deg."
9. Gullbor pakkar sitt gull ut skrin
så dreg ho avlande med Ribollen sin
10. Men som di kom seg uti rosenslund
der møtte di greven i samre stund.
11. "Høyre du Riboll, hot eg spyre deg
hot æ dæ fe en liten smådræng, du heve mæ deg?"
12. "Dæ min yngste broer, eg here mæ meg,
kan synes så moro å fygje mæ meg".
13. "Du tar ikkje Gullborg skjyggje onder skjin,
for væl kjender eg henars, plomekinn".
14. "Du tar ikkje Gullborg skjyggje onder skout
for væl kjender eg hennar ougana tvou."
15. Dæ va Gullbor greiven ho bea må:
"Høyre du greiven, eg bea deg må".
16. Når du kjæm i min faers går
slett inkje mitt navn du nemne må!"
17. Greiven han reisste te kongsgaren inn
då då fant'en Kongjen, drakk mjø å vin.
18. Høyre du kongje, du site drikk mjø å vin
R. dreg av lande mæ Gullbor skjøn datteren din.
19. "Eg fant di uti rosens lund
der låg R. å hvilte ei stonn."
20. Då blei kongjen vre å mø,
han ropa ti all sin hær så stor
21. "Nå må di'kje klæ dekkon falsk
fe eg kjenner R, d'æ ein vågehals".
22. Då klædde di seg alle hovmennæne væl
ja Gullborgs brøar di fyggde mæ.
23. Alle Kongjens hovmenn som fygje kann
då fyggde Gullbors festarmann.
24. Ja Gullbors faer va on der
han fyggde sjæv den store hær.
25. Då at di kome så langt i rosens lund
då lout att'e R. hvile ei stønd.
26. Då batt'en sin hest ja mykji væl
je han ville kvile der.
27. Å Gullbor gløtte seg att ivi bak
ho hørde (hørrde) så fæl en brynje bak.
28. Ja ho glosfte seg att ivi har,
ho såg ikkje skogen fe blanke svær.
29. "Høyre du G., eg bea deg må:
Når eg kjæm i dusten, du næmne meg ikje skå."
30. Å R. kasta på seg brynju i hast
å Gullb. sprett o foretta falsk.
31. Så løsste han sin hest av linderot
sea gjekk han sine fiandar imot.
32. R. huggj i den fysste flokk
der va Gullborg brøar mæ gulelokk.
33. R. hoggje i den anden skare
der va Gullbors gamle faer.
34. Kjære R., fell ditt svær,
eg helle min gamle faer bære hell hverr.
35. Dæ ore va neppe før uttatt
førr R. han fekk å banesår.
36. Da va R. visste på blotte svær.
"Ha du'kje vore gullbor, eg ha hoggji deg ihæl".
37. Kjære R. stille ditt svær, eg veit di kann,
eg skå snøre fe bloe da beste eg kann.
38. Gullbor tok opp da røe gullband,
så snøser til fer bloe da beste ho kann.
39. "Bære meg fe deg G., (h)å lite du kann
så lite monar her ditt snøreband."
40. Så rå'er seg te snu faers går
då fant'en si moer, ho stelde mæ sitt gyldene hår.
41. "Nå har eg aller sett så bleik ei brur
æ kome så langt fer utta gullskruv.
(å ferutta å ha va vori på presten, ferutta krone".)
42. "Mi moer du må ikkje ondas på, at ho æ bleik,
ho her idag sett så fæl ein leik.
43. Så varde de te den tre'a dag
då kom de tre leik af R.s gar.
44. Da va no R. å honoms festarmøy
ja honoms kjære moer av sesgji lout døy.
("da kan ikkje eg nei".)
Ekstra opplysninger