[BIN: 0381]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av M. Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Riboll han tener i kånggens går
i vintrane tri å so eitt år.
-For lånde ville vi råde. -
2. Han tener inki for onno løn
hell fyr hæna Gullborg, ho æ no so skjøn.
3. "Å høyrer du G. eg talar te deg,
å lyster du av landi at fygje mæ meg?"
4. "Slett inkji eg tore å slett inkji eg må
her æ no so mangge, meg vektar uppå.
5. Meg vektar fader å meg vektar moder,
meg vektar søster å yngste broder.
6. Meg vektar fader å meg vektar frænder
å meg vektar so vitt eg æ i låndi kjende.
7. "Å latt dei so vekte, dei vekte vi,
å du sko fygj' av landi um du no sjov vi!"
8. Å Gullb. ho samlar sitt gull uti skrin,
å R han salar ut ganggaren sin.
9. Å R. han hae ein ganggar bå liten å spak
han sette hæna G. uppå hass bak
10. Å når dei kom seg på vegjen fram,
der møter dei seg so gamall ein mann.
11. "Vælkomen R., eg talar ti deg,
å so dæ vivi, du flyte mæ deg!"
12. "Dæ æ mi yngste syster,
eg flyt' hæna heim oto kløstri"
13. "Du tar inkji G. skyggje undi skout
eg kjenner so væl dine ougo tvoug.
14. skjinn ~ dine plomekinn."
15. "Å eg ska no gjeva deg mitt rødegullband,
å vi du kji bera den boæ fram.
16. min røde gullringg ~ber boi ti faren min."
17. "Å hav du no sjov ditt røde gullband,
fyr eg sko no inkji ber boæ fram.
18. gullringg ~ fyr eg sko kji bera boæ ti faider",
19. Å når dei kåm seg litt lenger fram,
der møtte dei kånggens liten smådrængg
26. = 17 "fyr eg sko no bera den boæ fram "
27. = 18 "fyr eg sko bera boæ ti faren dinn!"
28. "Her site du kånggen drikke mjø å vin
å R. han rie mæ dotte de'. "
29. Å kånggen han bleiv so ille ivi or
den brone mjøen han spillet på bor.
30. "De stænd upp, mine hovmennar, klær dikkon trugji å inkji falsk,
for R. dæ æ ein hårde hals."
31. "No høyrer eg min faders lu,
han hev kji vori blåsen i, si' mor mi va brur.
32. No ser eg min faders ganggaren grå,
han hev kji vori sala på femten år."
33. "Å um du ser meg fedde1
du må kji R. nevne.
1(udtalt som navnet "Jæger")
34. Å um du ser, eg bløer,
du nævne meg inkji ti døen!"
35. Å R. han hoggji i fyste skare,
adde hænnes brøar å so hænnes fader.
36. Å R. - i anden flokk
å adde hønnes brøar mæ gule lokk.
37. "Å R., R. stilt ditt svær,
for ana va min faderen vær!
38. Å R., R., stilt din kniv,
min yngste broren gjeve du liv!
39. Mæ sama R. nevnd'e va:
atte sår' i hjerta bar.
40. Å dei rei seg om så lykk ein lund
å alli kom ori av R.s munn.
41. "Å høyrer du, R., hvad jeg spørger deg
kvi æ du no kji so glae, som du hev vori fyr?"
42. "Gu bære kon, G., so liti du kann:
å kann du kji skjønne ein halldøe mann?
43. Å bære kon, G., so liti du veit:
dinn ynggste broren mitt livi burtsveik."
44. Å ho tok upp si lendi små
å batt ikringg R.s' dødesår.
45. Å R. han kjæme seg riands i går,
hass kjæreste moder ho uti står.
46. " Eg helsar deg, R., eg talar ti deg,
å so dæ vivi du flyte mæ deg
47. No hev eg då alli sett blegeri brur
æ komen av landi fyrste som no."
48. 48. Dæ æ kji under ho æ i kinne so bleik,
ho heve vel sett på so har ein leik.
49. "Å gjønni eg de ville, å gjønni eg dæ gjore,
har'e når eg fyr sondi tose."
50. "Eg hev iktji onei mæ G. haft
hell kvite hændan kringg halsen lagt.
51. Å eingong eg meg forlysste
å hæna på munden kysste."
52. Å der bleiv mei gråt'e hell der bleiv gama:
tri våre likje at mollæ mæ sama.
53. Den eine va R., den anden hass møy,
den tre'e hass moder, av sorgji lout døy".
Ekstra opplysninger