[BIN: 0380]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1890 av M.Moe etter Anne Sørstog, Mo, Telemark .

1. Ribold han tener i kongens går
i vettrine ni å derti en vår.
-Mæ bylja leikar o før dem -
2. Han tenar no inkji for onno løn,
anna før Gullborg, ho va en so skjøn.
3. "Hører du de Gullborg eg talar ti deg om 'n var jeg sporger deg:
lyster du av londo fygje mæ mig?"
4. Gullborg ho plukka sitt Gull uti skrin
å R. han sala ut gangaren sin.
5. Å når dei kåm på vegjen fram,
då møtte dei ein gamal mann.
6. Å du tar inkji Gullborg skyggje onder skout,
eg kjenner so vel dine augo tvou."
7. Han tok ein gullring utav sin arm.
"Tig no still, når du kjeme fram!"
8. "Her sita du kongjen drikk mjø å vin,
Ribbold rei av mæ dotteren din!"
9. Å kongen han blei så ille i mod,
den brone mjøen han spilte på bor.
10. "De spretter den brynja, so mange som kann,
dæ kjenner 'en R., den vågehals."
11. "No høyrer eg min faders folamål,
han hev inkje sett soli på 15 år.
12. No høyrer eg mi moders lange slur,
han hev inkji vo' blåsen, si moi mi va brur
13. "Kom her sille ho ein kvom fedde,
du må inkji på 'en R. nevne."
14. "Ribb., R., still ditt svær!
Andet æ min faderen vær!"
15. Gu bæe deg Gullb., hot liti du veit,
din yngsti bror sitt liv burtsveik.
16. Gu hot -- kann,
so liti dei dugjer, dine snørebånd.
17. "Vælkomen Ribold, sonen min,
å so dæ vivi, du flyte mæ deg!"
( En linje gløymt.)
18. "men alli hev eg sett so bleik ei brur."
19. "Å dæ æ kji onder um ho æ blek,
ho hev no sett so hården lek."
20. Fyste døe Riboll å so hass møy og
den tree hass moer, av sorgjen lout døy.
Ekstra opplysninger