[BIN: 0378]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Bendik Felland, Mo, Telemark .

 Efter V. 50 Landstad:
"Hori selle eg no gjera av meg,
om du sille bortdøy ifraa meg?"
"Du sill ikkje aresta gjera av deg,
min yngste Broren saa gjev eg deg."
"dæ æ' inkji Se'en paa dette Land,
Tvo brøar ska' egte eitt Liljevand."
Efter V.52:
Daa den Presten kom seg for Land,
daa gjev Rikeball upp si aand.
Ekstra opplysninger