[BIN: 0377]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Hæge Årmoti, Mo?, Telemark .

1. Rikeball rie han fjodde umkring
-Fyri våe -
å mitte på bergje rie han ein
- Fyre Låndo ville de råe.-
2. Rikebal kjæme sæg riand i går
stolte Sillbjør sto ute fyre han står.
3. Du tar inkje Gulbj(ør) slå kåre for meg
æg aktast inkje å bele te deg.
4. Vi' du 'kje bele so kan dæ lar vera
eg aktar so lite hot slike ein maa gjera.
5. Inkje eg vi å inkje eg må
eg heve so mykje å våka grå.
6. Lat våka, () den våka vi'
heve du hugjen so fygjer du meg.
7. Gullbjør ho samlar sitt gull i skål,
Rikeball salar ut gangaren grå.
8. De æ inkje viv eg fløgte mæ meg.
de æ me yngste systere.
9. Du tar inkje G(ullbjør) skyggje unde skaut
eg kjenner aa væl di augo tvau.
10. De va' no Kungens lite smådreng,
hene gjenge seg for kungen ind.
11. Gullbjør ho såg seg at ivi hær
ho såg 'kje himlen for blanke svær.
Dei hogje de are skar henna
då faldt kungen () faer.
Ekstra opplysninger