[BIN: 0376]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark .

 De volder han rike Ribolds
sønner
aa der raader alli (sinne)
Ekstra opplysninger