[BIN: 0375]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1867 av S.Bugge etter Ola Talleivsson, Bykle, A-Agder .

1. Veneros tente seg i kongens går
han festa jomfru Syllbor det vene mø
-Du er den jeg har tinget i min ungdom -
2. Å vil du med meg av landet følge
vi skal oss for eders forældre dylge.
3. Nei slett inkje eg vi å slett inkje eg må
her æ no so mange mi vektarar små
4. Ja lat dei vokte som vokte vi
du skal meg følge um du selv vil
5. Så tok han Syllbor uti sin favn
så sette han hende med en bak
6. Veneros han rei av gare så fast
at jorda skalv derved og brast.
7. V. han rei seg no til hede
der møtte han han falske Pål Greve
8. Hør no V. ko eg seæ de,
hor hev du fengje den jomfru du fører mæ de.
9. Eg hev inkje logge G. hev inkje stoli
de æ mi syster i kloster hev vori
10. Heri stend du V. å lyge for meg
eg kjende æ Syllbor før eg kjende deg.
11. Eg kjende hennes Syllbors gule hår
eg tente hennes fader i 15 år.
12. Eg - røderosenkinn
eg bar æ så ofte for hennes fader inn.
13. Her gjeve eg deg min røde gullring
vi den inkje bere tiend te fostfaren min
14. - mit - band
- te min festaremann
15. Behalt du selv den rødegullring
eg ska kje bære frem te festaren din
16. Behalt ditt band
te din f-mann
17. Falske Pål Greve han rei å han rende
den lille fole dermed han sprengde.
18. Her site du Hertug drikke mjø å vin
V. rider av med kjærasten din.
19. Dei leita ute å dei leita inne
men dei kunne inkje æ Syllbor finne.
20. Kungen lod lyde over al sin går,
de raske korander sætter harneskje på.
21. De - harneskje fast
for V. han er så hård en hals
22. De raske hovmænd rei av gare så fort
at jori skalv derved og brast.
23. D- so frikst,
at teiglen dårre på bladefull kvist.
24. No hongrer og min faders gangare grå
han hev kje sett sole på 15 år
25. No h. e.min moders forgylte lu
han hev kje vore blåsen i si hu sto bru.
26. Så tok han jomfru Syllvor upp i si koft
å dypte hende pi eikjetopp
så ingjen mann sille sjå derupp.
27. Så tok han svær i si høire hånd
å ba dei så addi træde mandig fram.
28. For vesten tok han te å for austen lagde han av
så la en tvo tusen i den fyste grav.
29. For nor -- for sp-
han lagde 4000 i den andre grav.
30. For nordøst - sydøst
han lagde 6000 Tredj.
31. V. han atti ivi aksli såg
så såg han falske Pål Greve unde eikji låg.
32. V. han sitt svær ud drykkte
hoggje falske Pål Greve i 15 stykkji
33. Så tok han jomfrua s. o inkji ne
å sette så hæ på sitt høire kne.
34. G. klappa V. på røderosenkinn
nå her du står dusten allerkjæresten min.
35. V. han rei til stormans gjære
der møtte han si moder så kjære
36. Høy no V. ko eg spyre de
kor hev du fengje den jomfru du fører me di
37. Eg hev mykje logge eg
hev mykje stoli
38. De hev eg tekji i kungens går
mæ sterke hånd å blank en stål
39. Så ha'e dei sitt brydd aupå dei va så gla
Dei drukke å dei dansa å some dei kva.
Ekstra opplysninger