[BIN: 0374]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Rikeball tener i kongens går
-So høgt upp over de skogar. -
i nie vintrar å eit år.
-Dei Danske dei ri gjennom Sylland. -
2. Han tener inkje fyr anno (uleselig)
hell fyr ano Gullbjør ho va so skjøn.
3. Høyrer de Gullbjør eg talar ti deg,
lyster du inkje fygje av landi mæ meg.
4. So gjenni eg ville, men slett inkje eg må,
her æ far mange der vektarar på
5. Meg vektar fader og moder
syster å yngste broder.
6. Meg vektar no min festarmann
de meste eg ræen de æ for hann.
7. Lat so vekte kven vekte vi
eg teker deg G. når du sjov vi.
8. G. ho samlar sitt gull i skrin
R. salar ut gangaren sin.
9. Dei rei yvi so tykkein skog
R. gjåre både leikte å lo.
10. ivi heii,
der møter dei en greivi.
11. Høyrer de R. eg talar ti deg
kor hev du stoli de vivi du flijte mæ deg.
12. De æ inkji stoli um du synest so,
de æ' mi syster kom av klostri igjår.
13. Du tar inkje R. dylje for meg
eg kjente G. fyr eg såg deg.
14. Du tar inkje G. skyggje med skaut
eg kjenner so væl dina auguer tvou.
15. Du tar -- skind,
-dine plommekinn.
16. Eg gjeve deg min røde gullring
vi du kje bere boa for kongjen min.
17. Jeg giv deg min gangari grå
--sveinar i går.
18. Har du sjav den g. grå
eg ska kji v.v. -- går.
19. Hav -- røde gullring -- enn.
20. Men greiven rei å rendi,
sin goe fole han sprengdi.
21. Her site du kongen å drikke vin
R. rie mæ dotte di.
22. Kongen han ropar yvi allt sitt hus
vakne upp mine menn no æ dagjen ljus
23. De sprette no brynja å sprott æ 'kje falsk
R. heve so har ein hals
24. R. glåper seg att ivi hær
då såg han kje joræ for piler å svær.
25. Gullbjør halt unde lie
so vi eg fyre deg strie.
26. Um du ser meg fadde
du må alli R. kadde
27. bløe du nevn meg inkji ti døe
28. Han hoggji i den fyste flokk
han åtte hennes brøar mæ gule lokk.
29. - aire1 fær
å åtte - mæ nakji svær
1( daire, skjælve).
30. R. hoggji å han va gram
han hoggji av hennes faders høgre hånd.
31. R. R. stidd no ditt svær,
anna so va min faderen vær
32. Långe fyr ho fekk halltala or
tri piler i hass hjarta sto.
33. Han tok æ G. han sette æ på sin hest
so rie dei som dei kunne best.
34. Dei rei yvi so tykk ein skog,
R. tala kje eit einaste or.
35. Høyrer de R. eg talar ti deg
kvi æ du kje so glad som du va fyrr
36. Gud bære deg G. kot liti du kann
kann du inkje skjønne på en halldøe mann
37. Långe fyr du fekk halltala or
-- mitt hjarta --.
38. Hu bære - veit,
din yngste broder mitt liv burtsveik.
39. R. kom seg riand i går,
hass moder ute fyr han står
40. Vælkomen R. sonen min
uleselig mæ dit vene vir
41. Vælkomen mæ di vene møy
Krist give eg turte kje værst du bond fyr æ døy
42. Kjære mi moder du rei meg no seng
eg hev fergji min dødeleg spreng
43. Hass moder ho tok vaksljosi i hånd
å då gav R. upp si ånd.
44. Der va min sorg hell der va gama
der va tri lik te jora mæ sama
45. Fyrte va R. ånno hass møy
den tree hass moir av sorgjæ døyr.
- -
Ekstra opplysninger