[BIN: 0373]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Hallvor Morkji, Fyresdal, Telemark .

1. Arel han kom seg riands i går,
-Uti løyndom. -
fru Hilebjør for han ute står.
-For den som jeg har lovet i min ungdom. -
2. De æ' inkje Hilebjør, um du synes so,
de æ' mi syster, kom frå Holstein1 igjår.
1(er Holstein Forvanskning af Kloster?)
3. Bære meg Hilebjør, lite du kann,
skjønnar du 'kje mei på ein halldøe mann.
4. Långe før du ha' halltala or,
då sto adde hoggji i mi hjarterot.
Ekstra opplysninger