[BIN: 0371]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Margjit Svigsli, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Rikebold han va' ein greiveson
-Um dæ va' no din viljå -
han ville te ho Gullbor å det var i løn
-Der hugen leikar for dem. -
2. Han lidde ho Gullbor ho va' et barn
og indtil ho voksen var.
3. Å Gullbor du gjer meg din tro
i bære land du skulde me bo.
4. Eg ska føre deg på de land
de ska' enkje komå deg sorgje te hånd.
5. Fer du bære meg ikkje på de land
de kann væl koma meg sorgje ti hånd.
6. Eg ska f(øre) d(eg) på den ø,
at du ska leve å inkje dø.
7. Du f(øre meg inkje på) den ø,
at eg æ væl skyldig heren at dø.
8. Der veks ikkje an(n)a te gras hel lauk
der gjæl ikkje a(n)nnen fugl hell gauk.
9. Der kann ikkje anna vann hell vin,
du kuns sanntro tal(e)n min.
10. Hosse kann eg koma (t)at gali mæ deg
her æ for mange, som vok(s)tar meg.
11. Meg voktar faer og moer,
m(eg) v(oktar) syster og broder.
12. Jeg voktar no min festarmann
de meste eg syte de æ' fe hann.
13. Da dem kom på hede,
møtte dem riken greve.
14. Velkommen er du Rikebold hid
er det unge broder din?
15. De æ' min yngste broder
eg tok han fra min moder.
16. Inkje so tar du dølja fer meg
Gullbor, Gullbor eg kjenner vell deg.
17. Eg kjenner deg på ditt gule hår
siden jeg tente i din faders går.
18. - - - - - dette rosenkind
- - - - - - - - hos faderen din.
19. Ut tok en gullring av sin arm
og sette den på grevens arm.
20. At hvor du kjem i kvelde
so må du 'kje om meg nævne.
21. Her siter du herr Tron drikker mjø å vin,
R. rider med festermøyan din.
22. Herr Tron han råfte over all sin går
kjære hovmennan drager harnisken på.
23. No ser eg min faders høge hest
no ser eg den ridder eg heve fest.
24. Gullbor lat deg ikkje sømme,
du hall no båe våre hestar i tømme.
25. Om du ser meg falde
du må d'ikje på meg kalde.
26. Og ser du at jeg bløde
so nemn meg ikkje til døde.
27. Kjære R. still din kniv
spar min yngste broders liv.
28. Min yngste broder n'ikje vondt gjer
han kan min moer Frende gjære.
29. Da han kom te borgarle,
der sto hans moder å gvilde seg ved.
30. Aller hev eg sett so bleik so brur,
æ' førd so langt ferutta gullskoen.
31. Du tar 'kje undras på ho æ bleik
ho har vel sett so hård en leik.
32. Kjære mi moer du rei meg mi seng
so ska' jeg give deg åker å eng.
33. Snille min broder du hente meg prest,
so ska' du få den eg heve fest.
34. Hjelpe meg Gud å all mi ætt,
so ska du få den eg heve fest.
35. So hjelpe meg Gud av all min nø
so sant æ' Gullbor for meg mø.
36. Hjelpe meg Gud o all mi ætt,
de kann ikkje tvo brøar egte ett.
37. Rikebold dødde før hanen gol,
to dødde før upprann sol.
38. Den ene va' R. den andre hans mø,
den tredje hans moder av sorgen blei død.
Ekstra opplysninger