[BIN: 0368]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Per Olav Spokkeli, Fyresdal, Telemark .

1. Veneros tener i Kungens Går,
han sliter dær Silkje å Sabel å Mår.
-Du æ' dæn, du æ' dæn, eg hev tinga [eller lova] i min Ungdom.
-
2. Han slite dær Silkje å Sabel å Grønn,
han fester 'a Sylborg, dæ plomman Kinn.
3. "Høyr du dæ, Syllborg, hott eg spyr deg:
lyster du fygje utav Lande mæ meg?"
4. "Ja gjenni eg vi', men slett ikkje eg må:
dær vaktar på meg både store å små.
5. På meg vaktar au min Festarmann,
tru, um dæ va Synd, eg sveik han?"
6. Syllborg ho' samlar sitt Gull i skrin,
Veneros han salar ut Gangaren sin [eller: fin].
7. Veneros ha' seg ein Gangar så spak,
så sette kan Syllborg uppå hass Bak.
8. Veneros red udav Gården så frikst,
at Fuglen han dåna på bladefuld Kvist.
9. Veneros red udav Gården så skarpt,
at Jorden den rystest å under han brast.
10. Då dei kom seg dær uppå den Hede,
dær møter dei falske Pål Greive .
11. "Høyrer du dæ, Veneros, hott eg spyr deg:
hor hev du stoli dæn Jomfru, ri føre mæ deg?"
12. "Dæn hev 'kje logji, dæn hev eg 'kje stoli,
men d'æ mi Syster, i Kløstri hev vori."
13. "Du Veneros tar no 'kje dylje for meg,
for eg kjende Syllborg, før eg kjende deg.
14. For eg kjenner så væl hennes gulan Hår,
eg hev tjent hennes Fader i femten År.
15. Eg kjenner så væl hennes plomman Kinn,
eg hev bori 'a så tit for hennes Faderen inn."
16. "Eg gjev no deg min røde Gullring,
vi' du 'kje bera Boa te Hertug Nilssonen inn"
17. "Nei behalt no sjave din røde Gullring,
eg ska' ikkje bera Boa te Hertug Nilssonen inn.
18. Falske Pål rei å han rende,
sin fljote Fole han sprengde.
19. Falske Pål sveiper sitt Hovu i Skinn,
så gjeng han seg for Hertug Nilssonen inn.
20. "Hær sit du Hertug Nilssonen, drikk Mjø å Vin,
Vereros reiser mæ Kjærasten din."
21. "Du falske Pål tar no 'kje fare så fram,
for du hev no logji på så mangen Mann."
22. Dei leita ute å dei leita inne,
men slett ikkje kunne dei Syllborg finne.
23. Kungjen han ropar ivi heile sitt Hus:
"Statt upp mine Hovmenn; no æ' Dagjen ljus."
24. Kungjen han ropar ivi heile sin By:
"No klær de dikkon alle i Brynjunne ny!
25. No klær de dikkon adde, de klær dikkon 'kje falsk!
for de veit, at Veneros hev så hård ein Hals."
26. Droningji bles i forgyldan Lu,
dæn ha' ho alli blåsi, si' ho va' Brur.
27. Kungjen han slepper ut sin Fole grå,
som ha 'kje sett Soli på femten År.
28. De Hovmænd de red udaf Gaarden saa skarpt,
at Jorden den rystest og under dem brast.
29. "No høyrer eg min Faders Folemål,
som ikkje hev sett Soli på femten År.
30. No høyrer eg min Moders forgyldan Lu,
som hev 'kje vori blåsen i, si' ho va' Brur.
31. Kvor ska' me no helle rie
hell mi ska' mandelege bie?"
32. "Mi vi 'no slett ikkje rie,
Men mi vi' mandelege bie?"
33. Så sette han no Syllborg upp i Eketopp,
ti han tenkte, at ingen skulde se derop.
34. Så tok han Sværdet i høiran Hånd
og så ba han dei adde kome mandeleg fram.
35. Fra østen hug han ni, å fra vesten lod han av,
så la' han tretusind i den første grav.
36. Som 35; kun: femtusind - anden.
37. Veneros sig over Aksel såg,
så såg han falske Pål, unde Eken han låg.
38. Veneros han sit Sværd udrykte,
så hoggje han falske Pål i femten Stykkje.
39. Så tok han Syllborg af Egen ned,
og så satte han hende uppå sitt Kne.
40. Så klapte han hende på røde Rosankinn:
"Du skal no blive Allerkjærasten min."
41. Veneros kom seg riande i Går,
hans Moder sjov ute for honom står.
42."Høyrer du dæ, Veneros, hott eg spyre deg:
hor hev du fengji dæn Jomfru, du fører mæ deg?"
43."Dæn hev eg vunni i Kungens Går
mæ sterkan Hånd å mæ blankan Stål."
44. Dei livde tilsammen i mange År
i Lyst og i Glæde og i Kjærlighed stor.
Ekstra opplysninger