[BIN: 0367]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av J. Moe (?) etter ukjent sanger, Skafså, Telemark .

  Efter Landst. V. 37 følgende:
Rikeball riste paa bloutte Svær:
"Va du 'kje Gullborg, dæ va' du vær!"
Rikeball riste paa bloutte Kniv:
"Va du 'kje Gullborg, dæ galt ditt Liv!"
[Landst. V. 38 mangler.]
Istedenfor Landst. V. 43 og 44 og 45, følgende:
"Veit du, hor eg svier.
femten Saar i mi Sie."
Istedenfor Landst. V. 48 følgende:
"Høyre du Rikeball, hot eg spyr deg:
kvi renn dær slikt Blo oto ermo di?"
"Sunde va' mi Brynje aa utskjemt va' mitt Svær,
saa vaaga eg meg i Kjempefær."
I landst. V. 50 L. 2 Gullborg for mo'er.
Efter Landst. V. 50 følgende:
"Hori sille eg no gjera av meg,
um du sille burtdøy ifraa meg?"
"Du sill' inkje aresta gjera av deg,
min yngste Broren saa gjev eg deg."
"Dæ æ' inkje se'en paa dette Land,
tvo Brøar ska' ægta eitt Liljevand."
Efter Landst. V. 52 følgende:
Daa den Presten kom seg for Land,
daa gjev Rikeball upp si Aand.
Ekstra opplysninger