[BIN: 0365]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Bendik Felland, Skafså, Mo Telemark .


1. Rikebal reiser aa veie
- fyri Waai-
lange Vegin aa breie
- fyri Lando vil dei Raa-

2. Rikebal luter ivi breie Bord
han tala ti Guldborg Løndomsord.
3. Høir du Guldborg hot eg spyre deg
lyster du fyge Laando mæ meg
4. Eg ska føre deg paa et Land
du maa gange paa Guld som du hev gjeng paa Sand.
5. Inkje eg maa aa enkji eg vi
her æ fæ mange som vagtar paa meg.
6. Her vagtar Fader aa Moder
Syster aa øngste Broder
7. Lad vegte dei vegte di vegta maa
du ska fyge e du slov hugraa.
8. Guldbor ho samlar sit Guld i Skaal
Rikebal salar sin Gangar graa.
9. Gulbor ho samlar sit Guld i Skrin
Rikebal sadder han Gangaren sin.
10. So gjorest han i Haando stark
han satte Gulbor opaa sin Hest.
11. Daa dei kom seg paa Vegin fram
der Møder dei so gamal ein Mand.
12. Høir du Rikebal hot eg spyre deg
hor hev du fænji Vivi du flyte mæ deg.
13. Dæ kje ana vivi eg flyta mæ meg
dæ me øngste Syster de.
14. Du tar kje Gulbor Skjygjen onde Skout
eg kjenner so væl dine Augur tvou.
15. Du tar æ kje Gulborg dylje saa
eg tente din Fader i 15 aar.
16. Eg ska gjev deg mit Rødeguldband
vi du bære Bud paa min Faders Land.
17. Eg ska gjeva deg ni Kaape so blaa
vi du kje bær Bud til min Faders Gaard.
18. Hav du sjov dit Rødeguldband
men eg ska bær Bud paa din Faders Land.
19. Kan du siov di Kaape so blaa
men eg ska bær Bod ti din Faders Gaard.
20. Høir du Rikebal hot eg seie deg maa
du høgge den Mannen i Stykje smaa.
21. Du ska kje fygjest i dit Faders Land
at eg høg iheel so gamal Mand.
22. Her sitte du Kongen drikke Miød aa Viin
Rikebal reiser mæ Datte di.
23. Kongen han blei so ille mæ Ord
Den brone Miøen han spille paa Bord.
24. Konge rope ivi al sin Gaard
de klæder dikkon adde i Brønjen blaa.
25. De klæer dikkon truge aa enkji falsk
Rikebal heve ein stive Hals.
26. Aa Gulbor ho glaaper seg at ivi Hær
so ser ho adde sin Faers fær.
27. Kvore ska me at Skogen rie
Hel me ska mandlege bie.
28. Me vi kje at Skogen rie
min ena vi mandlege bie.
29. Kjere me Gulborg halt Heste fer meg
Mæ eg vaager Livi for deg.
30. Om du seer meg bløa
du maa meg kje nævne ti Døen.
31. Om du ser meg fadde
du meg kje Rikeball kadde.
32. Rikebal hogje ti fyste Flok
Skjøa hænes Broar mæ gule Lok.
33. Rikebal hoggi ti are Skav
Toke hænes Brøar aa so hænnar Far.
34. Rikebal Rikebal stilt dit Sværd
ana so va men Fairen vær.
35. Rikebal Rikebal stilt din Kniv
min øngste Broer so gjeve sit Liv.
36. Daa Rikebal høirde de Qvindemaal
daa fek han sit Banasaar.
37. Daa Rikebal høirde de Qvindeord
daa fek han si Banasot.
38. Rikebal riste paa bloatte Sværd
va du kje Gulborg de va du vær.
39. Rikebal riste paa boutte Kniv
va du kje Gulborg de galt dit Liv.
40. Endaa gjorest han i Hændan Stærk
han sætte Gulbor upaa sin Hest.
41. Dei rei gjenom so tyk ein Skog
Rikebal tala kje eit einste Ord.
42. Høir du Rikebal Kjæresten min
kvi æ du so stur aa bleik om Kind.
43. Gud bære meg Gulborg so lite du kan
kan du kje skjøne paa ein halvdød Mand.
44. Veit du hor eg svier
15 Saar i mi Sie.
45. Daa der som deg riande i Gaar
has Moder ude for dei staar.
46. Velkomen Rikebal Sonen men
aaso de Vivi du flyte mæ deg.
47. Høir du Rikebal hot eg spyre deg
kvi er der sligt Blod oto Erme di.
48. Sonde va mi Brønje aa utkjæms va mit Sværd
so vaaga eg meg i Kjæmpefærd.
49. Kjære min Fader du binder min Hest
kjere min Broder du henter meg Prest.
50. Kjære mi Syster du reer meg Sæng
Kjere mi Gulbor lie meg i den.
51. Hori sille eg naa gjeva af meg
om du sille bortdøi efraa meg.
52. Du sil kje aresta gjeva af deg
men øngste Broren so gjeve eg deg.
53. De æ inkje Saan paa dette Land
tvo Brøar egte eit Lilivand.
54. Eg hev enkje mei mæ Gulbor vist
bære eg hev hæna paa Monnen kyst.
55. Eg hev enkji mei mæ Gulbor vist
bere kvite Armar om Halsen lagt.
56. Daa den Præste kom seg for Land
daa gav Rikebal op si Aand.
57. Her blei mi Sorg hel der va Gama
der fygdes 3 Lik ti Molle mæ sama.
58. Den eine va Rikebal den ana has Møie
Den tree has Moder af Sorg lout døe
-
Ekstra opplysninger