[BIN: 0364]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1840-årene av M.B.Landstad etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Rikebal reiser af Veie
-fyri Vaai -
lange Vegin og kvie
-fyri Laando ville dei raa -
2. Rikebal lutar ivi breie Bor
han tala til Guldborg Løindomsord.
3. Høyre du Guldborg hot eg spyre dæg
lyster du fygje utaf Lande mæ mæg.
4. Aa eg sko føre dæg paa dæ Land
du gjænje paa Gulli som Huan paa Sand.
5. Lat vegte, lat vegte, dei vegte vil
du skal fygje om du sjav saa vil.
6. Lat vegte, lat vegte, dei vegte maa
du skal fygje er du sjov hugraa.
7. Nu sko no so lauin lyt stor Garen fara
mæ falskje lei i Svevnen aa Lunden i Dvala.
8. Guldborg samlar sit Guld i Skaal
Rikebal han salar ut Gangaren graa.
9. Saa gjorest han i Haando sterk
han sette Guldborg paa sin Hest.
10. Høyre du Rikebal hot eg Spyre deg
hor hev du fenji Vivi du flyte med deg.
11. Dæ kje ana Vivi eg flyte med meg
men det er mi yngste Syster dæ.
12. Aa eg skal gjeva deg Kaape blaa
vil du kje bera bod til min Faders Gard.
13. Høyre du Rikebal hot eg seie no
du hogge den Mannen i Stykke smaa.
14. Det skal kje spyrjast paa din Faders Land
at eg høj i hel saa gamal Mand.
15. Aa Kongjen ropa ivi al sin Gaar
ris up mine Sveinar vel klæd i Brynja blaa.
16. de klæ dikkon trugin og inkje falsk
Rikebal heve ein stive Hals.
17. Guldborg glaaper seg at ivi Hær
saa seer ho all sin Fair Fær.
18. Kvora ska nu at Skogin ride
heller me ska mandeleg bie.
19. Me vi' kje at Skogin ride
men me vi' dei mandeleg bie.
20. Kjære mi Guldborg, halt Hesten for meg
mæ eg vaager mit Liv for deg.
21. Om du seer noken bløe
du nævner mæg inkje te døe.
22. Om du ser meg fadde
du maa meg inki Rikebal kadde.
23. Rikebal hogje i fyrste Flok
7 henars Brøar med gulan Lok.
24. Rikebal hogje ti ne Skar
12 henars Brøar og saa henars Far.
25. Rikebal, Rikebal, stil dit Svær
anna saa var min Faer vær.
26. Rikebal, Rikebal. stil din Kniv
min yngste Broer saa gjeve du Liv.
27. da Rikebal høyrde dæ Kvinneor
da fek han se Banasot.
28. da Rikebal høyrde dæ Kvinnemaal
da fek Rikebal 15 Saar.
29. Enda gjores han i Haando sterk
han sette Guldborg uppaa sin Hest.
30. dei rei gjennom saa tyk ein Skog
Rikebal tala einki eit einaste Or.
31. Høyre du Rikebal, Kjærasten min
hvi er du saa stui og bleik om Kin.
32. Gud bære meg, Guldborg, hor liti du kan
kan du inkje skjønne paa ein halvdød Mand.
33. Veit du hor eg svier
15 Saar i mi Sie.
34. Rikebal kom seg riand i Gaar
hans Moder ute for honom staar.
35. Velkomen Rikebal, Sonen min
og saa dæ Vivi du flyte med deg.
36. Kjære min Fader, du bitt min Hest
kjære min Moder, du hente meg Prest.
37. Kjære mi Syster, du reid up Seng
kjære mi Moder leg meg i den.
38. Hori sille eg no gjæra af meg
om eg sille no døy fraa dig.
39. du sille inki ansteds gjære af deg
min yngste Broder saa gjev eg deg.
Ekstra opplysninger