[BIN: 0362]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av M. B. Landstad etter ukjent sanger, Suldal, Rogaland .

1. Veneros' /NAMN>han tener i Kongjens Gaar
aa han sleter Silkje aa ho drager Maar.
-Du æ den, du æ den æg hæv tinga i min Ungdom. -
2. Aa høire du stolt Øleber hot æg spyre dæg:
lyster du af Lande bortfygie mæ mæg?
3. Slet inkje æg vil, aa slet inkje æg maa
her æ saa mange mæg vagtar paa.
4. Aa lat dei vagte, dei som vagte vil
her stande no slet inkje Vogtarar ti.
5. Da Veneros' han sala ut Gangaren spak
tok den Stolt Øleber aa satte paa hans Bak.
6. Aa som dei kom sæg nu ut paa Hede
der møtte dei han falske Paal Greve.
7. Aa høire du Veneros' hot æg spyre dæg:
hore hove du stoli dæ høibaarne Vive!
8. Gak bort du Paal Greve, du sku inkje saa
dæ mi systerdatter kom fraa Kloster igaar.
9. Æg kjenner stolt Øleber alt paa dæ gule Haar.
Æg tente femten Aar i hennar Faders Gaar.
10. Æg kjenner stolt Ølberg alt paa sin Rosenskjin
æg bar henne saa tit for sin sælle Fader ind.
11. Da æg gjæve dæg min Gangare spak
du tar no inkje seia derutaf.
12. Da behalt du sjæve din Gangare spak
æg har inkje foruøa at seia derutaf.
13. "Da her sit du Kongje, drek Mjö aa Viin
af Landet reiser Veneros med Dotteren din."
14. Gak burt du Paal Greve, æg vil dæg inkje tru,
her æ saa mangje i Kongjens Gaar du hæv laagje paa.
15. Aa di maa leite ute, aa di maa leite inne
aa sjoa om di kon stolt Øleber finne.
16. Aa dei leita ute aa dei leita inne
men inkje dei kunna stolt, Øleber finne.
17. Da Kongjen han ropte ivi alt sit Raa:
Stat up, 18000 klæder Eder i Staal!
18. Stat up 18000, klæder Eder inkje falsk
for Veneros' han have saa har ein Hals.
19. Aa saa dei kom sæg i Rosand' Lund
der lyster dei unge tvo aa hvile ei Stund.
20. Da dei braut Kvister aa dei braut Bla
saa gjore dei unge Tvo sæg ei Seng der utaf.
21. Da daa som dei ha lygje ei liti Stund
saa høyrde dei eit Don Rosand Lund.
22. No høyrer æg min Faders' forgjyllande Lur
no ha kje vori blæsen i si Mor ho va Brur.
23. No seer æg min Faders' Gangare graa
som inkje hov seet Sola paa 15 Aar.
24. Saa tok' an stolt Øleber aa sætte i Eketop
saa ingjen kunna sjaa heller række derup.
25. Aa høyre du stolt Øleborg hot æg bee dæg
aa inkje spoa Navne saa du nævner mæg.
26. Nei før æg sko nævne dæg Veneros' paa Navn
nei før sko æg døe aa upgjeva min And.
27. Aa høire du Veneros', hot æg seie dæg:
dæ like saa got te Fangje du gjæve dæg.
28. For Austa rei an in, aa for Vesta rei an af
saa hoggje han 18000 i dæn fysta Ska1.
1( grav?)
29. Stolt Øleber ho tor inkje sleive overalt
føren ho saag sin kjære Morbroder faldt.
30. Da saa som hon kom sæg lit burt te dei Eke
daa stander han falske Paal Greve.
31. Paal Greve han naut inkje bore Lykkji
en Veneros' honom hoggje i 18000 Stykkji.
32. Saa tok han stolt Øleborg aa satte paa sin Hest
saa rei dei gjønnom Byen som dei va baade vigd aa fæst.
Ekstra opplysninger