[BIN: 0361]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1840-årene av M.B. Landstad
etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Rikebal reiser af Veie
lange Vegin og breie.
2. R(ikebal) tener i Kongens Gar
femten Vintrar og eit Aar.
3. R(ikebal) lutar ivi breie Bor
han tala til Guldb(org) Løindomsord.
4. Æg sko føre dæg på dæ Land
der rænne Vinet som her Vand.
5. Aa æg sko føre dæg paa dæ Land
der gjænge paa Gulli som heran paa Sand.
6. Aa æg sko føre dæg paa den Øi
du kan sørgjelaus liva og syndelaus døi.
7. Lat vegte, lat vegte, dei vegte vil
du skal fygje om du sjov sa vil.
8. Lad vegte, lad vegte, dei vegte maa
du skal fygje, er du sjov hugraa.
9. Høyre du R(ikebal) hot eg spyre deg
hor hev du fengi Vivi du flyte med deg.
10. Dæ kje ana Vivi eg flyte med meg
men det er mi yngste Syster dæ.
11. (Aa eg skal gjeva deg) Kaape blaa
vil du kje bera Bod til min Faders Gard.
12. Høyre du R(ikebal) hot eg seia no
du hogge den Mannen i Stykke smaa.
13. Det skal kje spyrjast pa din F(aders) Land
at eg høg ihel sa gamal Mand.
14. Kongin ha einki haltala Or
før den g(amle) M(and) stedes for hans Bor.
15. Aa Kongjen ropa ivi al sin Gaar
ris up mine Sveinar, vel klæd i Brynja blaa.
16. De klæ dikkon trugin og einki falsk
R(ikebal) heve ein cline Hals.
17. Guldborg glaper seg at ivi Hær
sa seer ho ald sin Fair Fær.
18. Kvore ska me at Skogin ride
heller me ska mandeleg bie.
19. Aa Guldborg ho va inkje R(ikebal) falsk
Staaljori spænde ho ikringom hans Hals.
20. Kjære mi G(uldborg) halt Hesten for meg
mæ eg vagar mit Liv for deg.
21. Om du seer noken bløe
du nævne mæg inkje te døe.
22. Om du seer meg fadde
du ma meg einki R(ikebal) kadde.
23. R(ikebal), R(ikebal) stil din Kniv
min yngste Broren saa gjeve du Liv.
24. Da R(ikebal) heyrde dæ Kvinneor
da fekk han se Banasot.
25. Da R(ikebal) heyrde dæ Kv(inne)mal,
da fek R(ikebal) 15 Saar.
26. Gud bære mæg Guldb(org), hor liti du kan
kan du inkje skjønne paa ein døans Mand.
27. Kjen her onde mit Saleband
der rænne Bloi som bare Vand.
28. (Kjen her onde mi) Sie
(der rænne) Bloi saa strie.
29. R(ikebal) hogje i fysste Flok
7 henars Brøar med gulan Lok.
30. R(ikebal) høggje ti are Skar
12 henars Brøar og so henars Far.
31. Enda gjores han i Hando sterk
han sette G(uldborg) uppa sin Hest.
32. Dei rei gjennom sa tyk ein Skog
R(ikebal) tala einki eit einaste Or.
33. Høyre du R(ikebal), Kjærasten min
Kvi ær du sa stur og blek om Kin.
34. Gud bære deg G(uldborg) sa liti du veit
din yngste Bror mit Liv burtsveig.
35. Veit du kor eg svier
15 Saar i mi Sie.
36. R(ikebal) kom seg riand i Gaar
H(ans) Moder ute for honom staar.
37. Velk(omen) R(ikebal) Sonen min
og saa dæ Vivi du flyte med deg.
38. Kjære min Fader du bitt min Hest
Kjære min Broder du hente meg Præst.
39. Kjære mi Syster du reid up Seng
Kjære mi Moder leg meg i den.
40. Hori sille eg no gjæra af meg
om eg stille no dey fra deg.
41. Du sille inki arestads gjæra af deg
min yngste Broder sa gjev eg deg.
Ekstra opplysninger