[BIN: 0360]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1910 av Knut Liestøl etter Torjus Haugjen, Ådneram, Øvre Sirdal, Vest-Agder .

1. Men du kjenne kje Syllborgs gula hår
eg ha tjent hennas fader i femtån år.
-Du va den, du va den æg ha tinga i min ungdom -
2. Men du kjenne kje Syllborgs plomekinn
eg he bore henne so tidt for sin fader inn.
3. De va nå falske Pål greve. Han rei å han rendte
sin unge fole han sprengde.
Ekstra opplysninger