[BIN: 0359]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1912 av Torleiv Hannaas ukjent sanger, Bjerkreim, Rogaland .

1. V(eneros)1 o S(yllbor) dei sad over bor
dei talte så mangje dei skjemtande or.
- Du er den, du er den eg he tinga 2 i min ungdom -
1Ja Veneros
2 lova
2. Ja hør nå du S(yllbor), ko æg vil seia dæg
ja nå ska du ryma uda 3 lanne mæ mæg.
3 uta
3. Slett inkje æg tore o inkje æg må
æg he nå så mangje voktara på 4.
4 dei vokaran på
4. Ti mæg vokte fader o mæg vokte mor
å (mæg vokte) syster (o mæg vokte) bror.
5. O mæg vokte Nils, min festarmann
de meste eg 5 ræddas fø de æ nå fø han.
5 so eg
6. Ja lat dei nå vokta um heila di ætt
så lyde du holla dæ du he mæg jett.
7. Ja S(yllbor) ho pakte 6 sitt gull i skrin
o V(eneros) salte 7 ud gangaren sin.
6 pakka
7 sala
8. O V(eneros) va då i hånden så sterk
han lypt 'enna S(yllbor) på høyan 8 hest.
8 høyanne
9. Ja V(eneros) o S(yllbor) dei rei då så fast
at jora 9 onna høvan ho 10 skalv o ho brast.
9 joræ
10 hu
10. Men då dei kom sæg te hede
då møtte dei han falske Pål ein greve.
11. Hør nå du V(eneros), ko æg vil seia dæg
kor heve du stole 11 dæ 12 du he mæ dæg.
11 nå stole
12 den
V(eneros) :
12. Slett 13 inkje he æg stole o inkje he æg loije
dæ æ min systerdotter 14, a kloster fremboren.
13 Ja slett
14 systerdotter
P(ål) :
13. Æg kjenne nok 15 S(yllbor sitt gula hår
æg he tent i hennas fars går i femtan år.
15 nå
V(eneros) :
14. Ja æg ska nå gje dæg min røde gullring
du ska kje bera tiend 16 i byen inn.
16 tien
15. O æg 17 (ska nå gje dæg) dæ røde gullbann
du (ska kje bera tiend i byen) fram.
17 Ja æg
16. Men falske Pål rei o han rende
sin fjoskande fole han sprengde.
17. Ja falske P(ål) sveipte sitt hove i skjinn
så gjekk han te hertugen 18 på høyanlopte 19 inn.
18 hertugan
19 høyanloptæ
P(ål) :
18. Nils, side du hør drikke mjøen i vin
o V(eneros) rie ude mæ fæstermøen din.
N(ils) :
19. Vig bort, falske P(ål), fy du fø en skamm
du heve loije fø so mang ein kongjens 20 kar.
20 kongans
P(ål):
20. Ja de må leida ude o de må leida inne
men aldre så kann de enne 21 S(yllbor) finne.
21 'enn
21. So leitte dei ude o dei leitte inne
men aldre kunne 22 dei 'enn S(yllbor) finne.
22 så kunne
22. Men kongen h(an) rista sitt blodige svær
stå opp atten tusen o klædte i stål.
23. ..... o de må kje ve falskt
for V(eneros) heve 23 så hård 24 ein hals.
23 heve nå
24 hårde
24. Då dei kom sæg a rosan lunn
då lysta dei tvo unge te kvila sæg ei stunn.
25. Men S(yllbor) hu såg 25 seg litt atter o bag
hu haure så møgje dæ bryllande brag.
25 så
26. Nå høyr æg min moders forgjyllande lu
den he kje vore blæst i si den dag hu sto bru.
27. Nå ser æg min faders fole grå
h(an) he 26 kje sett solæ på femtån år.
26 heve
28. Kongen rista 27 sitt blodige svær
stå opp V(eneros), hør ser du di vissa fær.
27 Men kongen han rista
29. Men V(eneros) tog hatten i hånde
o bad dei skje 28 vreden avvende.
28 skji
30. Men V(eneros) to hatten unn' hånde
o bad dei skje 29 mandigen stande.
29 skji
31. V(eneros) va 30 i hånden så sterk
h(an) lypt 'enne S(yllbor) i Egetopp opp.
30 Men Veneros han va nå
32. Fra 31 vesten red han av o te norden red h(an) pol
så fellte 'an 32 seks tusan i den første grav.
31x Ja fra
32 han fellte
33. Fra 33 norden red h(an) av (o te) vesten (red han) pol
han fellte seks (tusan i den) anden grav.
33 Ja fra
34. Fra 34 vesten (red han av o te) norden (red han) pol
han (fellte seks tusan i den) tridje grav.
34 Ja fra
35. O V(eneros) såg 35 sæg litt atter o bag
så såg 'an 36 han falske Pål unna egen monne stå.
35 O S(yllbor) hu såg 36 'u
36. Men V(eneros) hogg o han høggje
o falske P(ål) hogg han i tusanne stykkje.
37. O V(eneros) rista sitt blodige svær
hvis nogen lysta kjempa, så må dei koma hør.
38. O V(eneros) va 37 då i handen så sterk
h(an) lypt 'enna S(yllbor) o egetopp ned.
37 o Veneros han va
39. O 38 S(yllbor) klapte V(eneros) unna 39 røde rossen kjinn
ja nå he du stridt fø allerkjærasten din.
38 Ja o 39 unn'
Ekstra opplysninger