[BIN: 0358]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1909 (1910) av Torleiv Hannaas etter Nils Haavestøl, Åseral, Vest-Agder .

  Veneros tente i kongens går
i fjorten daga o femten år.
Ekstra opplysninger