[BIN: 0357]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 T. Hannaas etter Svein Hovden, Bykle, Aust-Agder .

1. Høyre du stols Gullbor, hot eg seie deg
-fyri våi -
Lyster du av landi o reise mæ meg.
-Fyri londo so ville vi råde -
2. Eg ska føre deg ti de land
at der renne vin som her renne vann.
3. Å (eg ska føre deg) på den øy
at du ska liva o alli døy.
4. Inkje eg tori o inkje eg må
her æ so mange meg vaktar på.
(Han raadspurde ein smed. Smeden:)
5. Sko hesten din o snu hakanne fram
so ri du so lett yvi Skjeidals-strond.
6. O Gullbor ho pakka i røde gullskrin
o R(ideboll) sett' a på gangaren sin.
o ? So møtte dei ein gamall mann).
7. O kjære mi G(ullbor), hott heve du gjort
som reiser av garen frå far o frå mor.
8. Du tar inkje skjyggje deg unde skaut
eg kjenner so væl dine augo tvau.
9. Eg kjenne deg vi, o eg kjenne deg må
eg tente din fader i femten år.
10. O eg ska gjeva deg raue gullband
vi du kje bera den boi framm.
11. Her site du kongje, drikk mjød o vin
o R(ideboll) reiser mæ dotteri di.
12. O G(ullbor) såg seg att yvi1 hær
då såg ho heile sin faders hær.
1ivi
13. O R(ideboll) bak2 yvi lendi såg
han såg inkje skogjen men brynjunn blå.
2att
(Han sette henne av. Ho maatte inkje nemna han paa namn. Men daa ho saag at brørne og faren fall, sa ho:)
14. R(ideboll), R(ideboll), still ditt svær
min kjære fader æ anna vær.
15. R(ideboll). R(ideboll), still din kniv
de kostar anna min broders liv.
16. O G(ullbor) ho hev inkje halvtala or
fø R(ideboll) ha fengji sitt banesår.
17. O R(ideboll) risste sitt blodutte svær
ha du inkje vor' G(ullbor), du ha' de vor' vær.
18. O R(ideboll risste) sin (blodutte) kniv
ha (du inkje vor' Gullbor), de ha kosta ditt liv.
19. Dei rei igjenom den grøne lund
der kom kje eit or av deiras munn.
(So reid dei heim til mor hans. Ho undrast på at dei
var so bleike baade han og ho).
20. Du tar kje undras at ho æ bleik3
for ho hev sett so har ein leik4.
3bleg
4leg
21. Eg hev inkje meir med G(ullbor) havt
helle mjuke armen um halsen lagt.
22. O R(ideboll) døi fy hanen gol
o G(ullbor) døi fy upp rann sol.
Ekstra opplysninger