[BIN: 0355]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift frå 1860-åra av August Schneider, ukjent sanger, Setesdal, Aust-Agder .


Veneros sa:

1. Vi du inkje fygje otor1 Gare med meg
................................
1utor
2. Nei eg vi no (inkje fygje otor Gare med) deg
for her e for mange som vaktar meg.
-Thi du var den, du var den eg ha tinga i min Ungdom
(Om Morgonen daa reiste hu.) -
3. Men Gullbjørg hu rei utav Gare saa snabt
at Jore hu unde Høvanne brast.
4. Aa da hu kom saa paa Hede
da mødt hu han falske Paal Greve.
5. Saa tok hu en Ring af sin Fing
og sett han paa Fingjen hass falske P(aal) Greve.
(at han ikje sill seie de te fair henne. Men saa reiste
han saa fort at sprengde sin Hest.Aa reiste heim og
sagde det. Der sa han me Kungen:)
6. Site du her drikke Mjø og Vin
aa Veneros reiser med Kjærasten din.
7. Aa Kungen han ropa ive heile sin Gaar
at atten tusind sill klæ seg i Staal.
Veneros:
8. Saa sette han Gullbjørg uppi ei Eik
................................
(Saa slos han te han sto2 te Kne i Manneblo; daa ropa hu
te ho at han sill spara Fai aa Moi hennæ.A da fekk han
eit Saar, som han alle slapp.)
2seig.
Ekstra opplysninger