[BIN: 0354]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift frå 1860-åra av August Schneider ukjent sanger, Setesdal, Aust-Agder .

1. Venerus tener i Kungens Gaard
i 15 Vintra aa eit Aar.
-Du va den, thi du var den som eg ha tinga i min Ungdom -
2. Han tener inkje for aanno Løn
kaa fyr hu Gullbjør, hu va saa skjøn.
3. Høyre du G(ullbjør), kaa eg spyre deg
om du vi' kje fye otor Gare me meg.
4. Eg tore inkje fye otor Gare me deg
her e saa mange som voktar meg.
5. Mig vogter Fader, og mig vogter Mor
mig vogter Syster (og mig vogter) Bror.
6. Mig vogter Hertug Nilsson, min Festarmann
de meste eg frygtar, de e for han.
7. Lad de vogte, hvem vogte vil
du ska fy otor Gare om du ei vil.
8. Venerus beisla sin Fole saa spak
saa sett han hæ Gullbjør att aa hass Bak.
9. V(enerus) rei utav Gare saa snabbt
at Jore den unde Høvanne brast.
10. V(enerus) rei (utav Gare saa) svint
at Lauvi de fallt utav bladefull Kvist.
11. Da di kom saa paa Hede
da mødte de han falske Paal Greve.
12. Du Gullbjør, du tar inkje sygn unde Skaut
jeg kjenner saa vel dine Augo tvau.
13. Du G(ullbjør), d(u tar inkje sygn unde) Kjinn
eg bar deg saa titt te din Fader inn.
14. Paal Greve han gjor baade rei aa rendi
sin gamle graa Gangari som han sprengdi.
15. Site du her drikke Mjø aassaa Vin
aa Venerus reiser me Kjærasten din.
16. Kungen han fram ifra Bore sprang
aa Mjø aa Vin de etti han rann.
17. Kungen han ropa ive heile sin Gaard
stat upp atten tusen aa klæ dig i Staal.
18. Kungen ropa ive heile sit Land
statt upp atten tusen Mand.
19. Guddbjør hu glaapte attom sit Bak
naa høyr eg min Faders Faalebrak.
20. Naa høyr (eg min Faders) Faaleblaa1
han hae kje vaar sela paa femten Aar.
1Faalemaal
21. Naa høyr eg min Moders forgjylltande Lu
han ha kje vaar blaasen se hu sto Brur.
22. Aa ska me naa skamdeleg rie (sier ho)
hell ska me mandeleg bie.
23. Me vi inkje skamdeleg rie
men me vi mandeleg strie.
24. Saa sette han hæ Gullbjør uppi ei Eik
saa høgt som han deruppi kunne se2.
2Saa lypt han fru Gullbjørg i Egetoppen upp
saa høgt at ingen Mand saag derupp.
25. Venerus kasta Brynja om hviden Hals
fru Gullbjørg den sprette foruden Falst.
26. Aa Venerus stria te han va mo
han vasse te Knes i Manneblo.
27. Venerus stria te han va trøytt
han begav inkje før han dei alle ha øytt.
28. Venerus glaapte attyve sit Bag
saa saag han Paal unde Eikjæ sat.
29. Saa hoggje han han Paal saa smaa
som de minnste Bla unde Eikje laag.
Ekstra opplysninger