[BIN: 0352]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert av Johannes Skar etter Targjei Langjei, Bygland, Aust-Agder .

  Ribolt var en greves søn
-Fer våi -
han gjilja æ Gullbjør, å de va i løn.
-Fer londå so vi' dai råe -
Ekstra opplysninger