[BIN: 0346]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert og med ukjent innsamler etter Anne Tarjusdotter Moen, Mo, Telemark .

1. Ribøl, Ribøl, hvor skal jeg komme af gaarden med dig
her er for mange som vaagter paa mig.
mig vogter fader og mig vogter moder
mig vogter søster og yngste Broder.
om de vogtar al di æt
saa maa du holde de du hev jæt.
2. Mig vogter fader og mig vogter moder
mig vogter søster og yngste Broder.
Ja om di vogtar al di æt
saa maa du holde de du hev jæt.
eg set deg paa min gode Hest
eg jurer deg fast med mit gode Sværd.
eg spænner deg dei forgyldte Spaarir om fot
saa synes du injo Jomfru er.
3. Dei rei a gare mæ hast
naar dei kom at Rosenslund
der hørde dei ein Hestetommel.
naa ser eg min Faders høie Hest
og saa den riddar som mig har fest.
Guldborg, Guldborg, du lader mig dig sømme
du holder begge vaares søstere i Tømme.
du holder ved denne linderod
og saa vi eg gange dine frendar imod.
4. Ribol høgje i den fyste Flok
de va True under sin gule lok.
ribol hog i den anden skare
Guldbors Broder og Hendes Fader.
Saa snart som ribol nævnet var
fek han sit Banesaar.
5. De rei igjennom rosenslund
de kom kji or af deires mund.
Guldborg tala mæ sorg og værk
aa Ribøl, fe æ du kji munter som du va før.
6. De eine er det mit hugamodt
det andet er mig rinder Blod.
det tredie er det at jeg maa dø
det fjærde er det at du er mø.
eg ska takka mit Snøreband
aa stemme fe Bloe alt best eg kan.
Jelpe min gud alt lite du kan
det dur intet dit snøreband.
7. Ribøl kom heim te sin egen ga
hans kjere Moder utestaar.
Velkommen Ribol, sønnen min
Guldbor, festemø de.
eg hev kji set saa bleik Brur
blev ført af gare fe uta gulskruv.
du maa kje ondras om ho æ blek
ho hev nok set paa saa har ein leik.
8. Kjerre min moder du reier mi seng
kjerre min søster hjelp mig te den.
min yngste Broder, du vær mig nær
og de mæ din vilje eg guldborg gjeve dig vill
nei de ska inkji ske mens jeg lever hær
at jeg to Brødere vil min tro vil gjive.
9. Den anden morgen før dagen var ljos
der rei tri lik af Ribols hus.
Ribøl og hans mø
hans kjerre moder af sorgen døde.
Ekstra opplysninger