[BIN: 0345]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift med melodi, udatert av Catharinus Elling, ukjent sanger, Seljord, Telemark .

 Aa Ribolt det var nu en Grevesøn
-om det nu er Eders Vilje -
han giller ho Guldborg og det var i Løn.
-Hugen leikar for deim -
Ekstra opplysninger