[BIN: 0344]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert av Catharinus Elling ukjent sanger, Sauherad, Telemark .

 Aa Ribolt var en Grevesøn
-om det var med din Vilje -
han gik til Guldborg, og det var i Løn.
-aa der Hugen leikar for dem -
Ekstra opplysninger