[BIN: 0340]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift frå 1870-åra av Hans Ross etter Tarje Skrei, Skafså, Mo, Telemark .


a.

1. Rikebald rie ut veie
- fyri våi -
lange vegjinne å breie
- fyr låndo so ville dei råe -
2. Å R(ikebald) ri seg fjødde' umkring
midt uppå bergi der rie han inn.
3. R(ikebald) kjem seg rians i går
ute stende Gullbjørg slær sitt hår.
4. Du tar inkji, Gullbjørg, slå håri fyr meg
eg agtast inkji beile ti deg.
5. Å vi du 'ki beile, so kan du lat bli
her kjem væl dei som beile vi.
6. Eg helsar deg, G(ullbjørg), eg talar ti deg
Å vi du av landi ftgje mæ meg.
7. Slett inkji eg vi å slett inki eg må
eg hev' so mange å voka på.
8. Eg sko fygji deg uppå de land
der renne vin som her renne vann.
9. Å eg sko føre deg på de land
gange på gull som hera på sand.
10. Å eg sko føre deg uppå den øy
syrgjeslous liva å syndelous døy.
11. Gullbjørg samlar sitt gull i skål
å R(ikebald) salar ut gangaren grå.
12. Då dei kom på vegen fram
der møter dei kungjens liten smådreng.
13. Eg helsar deg, R(ikebald), eg talar ti deg
kven eige vivi du flyte me deg.
14. De æ inki vivi eg flyte mæ me
de æ mi yngste systere.
15. Du tar inki G(ullbjørg) skyggje unde skout
eg kjenner so væl hennars augun tvau.
16. Du tar inki G(ullbjørg) skyggje unde skinn
eg kjenner so væl hennes plomekinn.
17. Eg sko gjeva deg gangaren grå
vi du 'ki bera boe ifrå.
18. Eg sko gjeva deg min røde gullring
vi du 'ki bera boe på ditt fairs ting.
19. Hav du sjav din gangaren grå
eg sko bera boe ifrå.
20. Hav du sjav din røde gullring
eg sko bera boe på mitt fairs ting.
......
21. Her site du kungjen, drikke mjø
å R(ikebald) flyte mæ dotter di.
22. Å kungjen han blei so iddi ve mot
den brone mjøren han spidder på bor.
......
23. G(ullbjørg) ho glåper seg att' ivi hær
ho såg ikki himlen fyr blanke svær.
......
24. Kvår sko me mandeleg bie
hell' sko me unda rie.
25. Eg vi hell' unda rie
hell' me sko mandeleg bie.
26. Kjære mi, G(ullbjørg), halt hesten fyr meg
alt mæ eg vågar livi fyr deg.
27. Um du ser meg fadde
du sko meg 'ki R(ikebald) kadde.
28. Å um du ser meg bløe
nevn meg inki ti døe.
29. Å R(ikebald) hoggji den fysste flokk
då datt sjau hennars brøar mæ gule lokk.
30. Å R(ikebald) hoggji de andre skar
då datt kungjen, G(ullbjørg)s fair.
31. R(ikebald), R(ikebald), stidd ditt svær
anna so va min fairen vær.
32. R(ikebald), R(ikebald), stidd din kniv
lat min yngste broer få liv.
33. Gu bære deg, G(ullbjørg), hot liti du veit
din yngste broer mitt livi burtsveik.
34. Å då han høyrde de kvinnemål
då fekk R(ikebald) banasår.
35. Å då han høyrde de kvinneljo
då ....
36. R(ikebald) riste på bloutte svær
va du 'ki G(ullbjørg), va du de vær.
37. R(ikebald) riste på bloutte kniv
va du 'ki G(ullbjørg), de sill gjelde ditt liv.
38. Dei rei seg igjenom so tykk ein skog
R(ikebald) tala 'ki eit einaste or.
39. Å R(ikebald) kjeme seg rians i går
hass sæle moere ute står.
40. Vælkomen R(ikebald), sonen min
kvi æ nå du so bleik um kinn.
......
41. Å kjende du hossi eg verkjer
femten sår uti serkje.
42. Kjære mi syster, bitt hesten fyr meg
kjære min broer, hent presten ti meg.
43. Kjære mi moer, du reier upp seng
......
44. ......
45. (Der) blei (mei) sorg hell der blei g(ama)
å tri dei likje i molle mæ sama.
46. Den eine va R(ikebald), den andre hass møy
den trea hass moer av sorgje lout døy.
Ekstra opplysninger