[BIN: 0338]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1850-åra av S. Bugge etter Targjei Trondsen Mogjen, Mo, Telemark .


b

1. Riboll var en greivesøn
-vi ro væl ud -
han liljar 'a Gullbor å dæ va i løyn.
-Hugjen leika ei for dem -
2. Han liljar 'a G(ullbor) fra hun var et barn
å siden indtil ho vaksi var.
3. Hører du G(ullbor), eg talar ti deg
lyster du av landi burtfygje mæ meg.
4. Eg lyster & .....
................
5. Sjave gjev eg deg min gangaren grå
vi' du 'kje bera meg tiend ifrå.
6. Sjov gjev eg min røde gullring
vi' du 'kje bere boe te faeren min.
Ekstra opplysninger