[BIN: 0337]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Gro Gunnarsdatter Haugjen, Fyresdal, Telemark .

1. Veneros han tener i kungjens går
han slite der Silkje å Sobel å mål.
Du æ den, d(u) æ d(en), eg har tinga min ungdom.
2. Han slite silkje å sobel i grønn
han lokkar 'æ Syllbor æ jomfru so skjønn.
3. Høyrer du Syllbor, hot eg spyre deg
lyster du fygje av landi mæ meg.
4. So gjenni eg ville, men inkje eg må,
for dei voktar på meg både store å små.
5. På meg voktar fader, på meg voktar mor,
på meg voktar syster å kjæraste bror.
6. --- av min festarmann,
de var synd, d.v.s. selli eg narre han.
7. Ja lat dei no vokte dei vokta vi'
eg teke deg Syllbor, når du sjov vi'.
8. Veneros ha' seg en gangar so spak,
so sete han Sylborr uppå mæ seg bak.
9. V(eneros) rei seg av gare so skarpt,
de rivna i nutanne å joræ den brast.
10. V(eneros) rei over heden,
der møter han falske Pål greven.
11. Høyrer du V(eneros) hot eg spyre deg
kor fekk du den jomfru du fører mæ deg?
12. Eg hev' æ kje logji, eg hev' æ 'kje stoli,
men de æ' mi syster i klostri hev vori.
13. Du V(eneros) du tar 'kje ljuge for meg
for eg kjende S(yllbor) førr eg kjende deg.
14. Eg kjenner S(yllbor)s gule hår
eg tente hennes fader i 15 år.
15. ------plomekinn,
eg har 'æ so titt for sin fader min.
16. Æg gjeve deg min røde gullring,
dersom du vi 'kje føre dei trend derinn.
17. Min gangaren grå -------------
----------------------------- herfrå.
18. Nei hav du sjave din røde gullring
eg ska inkje ---------------------------
19. --------------------------------grå
--------------------------------herfrå.
20. Men falske Pål red å han rende,
sin unge foli han sprengde.
21. Her sit du hertug Nilsen, drikke mjø aa vin
V(eneros) reiser mæ kjæresten din.
22. Du falske Pål, du tar 'kje fare so fram,
for du hev logji for so mang ein mann.
23. Hertug Nilsen han sveiper sitt kovn i skinn
so bere han den boæ for kongen der inn.
24. Dei leita ute å dei leita inne,
inkje so kunne dei Syllbor finne.
25. Kongen han ropar av gare-i so friskt
di fører no på dekkan alt harnisk.
26. Di spretter på brynja, men sprett 'æ 'kje falsk,
for V(eneros) heve so hård ein hals.
27. Kungen ha sala sin gangaren grå,
han ha' inkje sett solæ på 15 år.
28. Dronningjæ ble sin forgyllande bur
den ha' inkje vor' blasen i si ho va' brur.
29. Kungen han rei av gard so friskt
at fuglen den dåna på blad efall kvist.
30. Æg høyrer min faders folemål,
han hev' kje sett solæ på 15 år.
31. -----min moders forgyllende lur,
den hev ------------ si ho va' brur.
32. So sete han Syllbor' på eikjetopp
so høit at der kunn' ingen se derupp.
33. V(eneros) teke sin hatt uti hande,
jeg beer nu alle vil vreden vende.
34. V(eneros) teke sitt svær uti hånd,
jeg beer nu alle træ mandelig fram.
35. Fra norden hug han ne å fra søden lod han av,
han lagde 2000 i den første grav.
36. Fra vesten --------------- orten
------------------------ 6000 anden.
37. Fyste hoggje han 4, så hogje han 5,
so hoggje han bå kongen å adde hans menn.
38. Då V(eneros) ivi sine aksler såg,
da gådde han falske Pål ande eikjæ han låg.
39. Men V(eneros) han sitt svær udrykte,
so hoggje han falske Pål i 15 Stykkje.
40. So tek han S(yllbor) to eikjæ ne,
han sette æ so vennleg på sitt kne.
41. V(eneros) ha ha' seg en gangar so spak,
so sete han S(yllbor) uppå mæ seg bak.
42. So rider dei seg til borgele,
der sat hass moder å kvilte seg ned.
43. Høyrer du V(eneros) hot eg spyre deg,
hor fekk du den jomfru du fører mæ deg?
44. Den hev eg vunni i kungens går,
mæ sterkan håndo å blankande stål.
45. Dei levde telsammen i mange år,
udi lyst og i glæde og kjærlighed stor.
Du æ den etc...
Ekstra opplysninger