[BIN: 0336]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Joronn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Riboll hoggje i fyste flokk
-fori våi -
adde hennes brøar mæ gule lokk.
- Fori låndi ville vi råi-
2. (Riboll hoggje i) anden skari
fyst hennes brøar å så hendes fader.
3. No høyrer eg min faders lu
han hev 'kje vori blåsen i, si mor mi va brur.
4. No ser eg f(aders) gangaren grå
han hev 'kje vori sala på 15 år.
5. Kvor sko me no rie
hell me sko mandelig bie.
6. Inkje vi me rie
men me vi m(andelig) b(ie).
7. Um du ser meg bløe
du nevner meg inkje ti døe.
8. (Um du ser meg) hevne
du må kji på Riboll nevne.
Ekstra opplysninger