[BIN: 0335]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Rikeball rie han fjødde umkring
-Fyri våi -
å mitte på bergji rie han inn.
-Fyri låndo ville de råe -
2. Rikeball kjæme seg riand i går
stolts Margjit ho uti fyri han står.
3. Du tar inkje, Gullbj(ør), slå håri for meg
eg aktast inkje å bele ti deg.
4. Vi' du 'kje bele, so kann du lat' vera
eg aktar so lite, hot slik ein må gjera.
...............
5. Inkje eg vi å inkje eg må
eg heve so mykje å våka på.
6. Lat våka, l(at) v(åka), den våka vi'
heve du hugjen, so fygjer du meg.
7. Gullbjør ho samlar sitt gull i skål
Rikeball salar ut gangaren grå.
8. De æ inkje vivi eg flyte mæ meg
de æ' mi yngste systere.
9. Du tar inkje, G(ullbjør), skyggje unde skaut
eg kjenner so væl di augo tvau.
10. De va' no kungens lite smådreng
han gjenge seg for kungen inn.
..............
11. Gullbj(ør) ho såg seg att ivi hær
ho såg kje himelen for blanke svær.
12. R(ikeball) hoggje i de are skar
då faldt kungen, G(ullblør)s1 fair.
1hænnes
Ekstra opplysninger