[BIN: 0333]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Kjetil Moen, Sauland, Hjartdal, Telemark .

1. Rodengår han ha vel en gangar så spak
-så høgt over den skauar -
da sette han Gullbor att på sitt bak.
-Fe de danske ri igjenom Seland -
2. Så rei han da over dem heiar
da møtte de honom to greivar.
3. Rodengår, R(odengår), hvad jeg siger dig
hore ha' du fanga de vene viv.
4. Dæ no kje Gullbor, som du synes nå
de æ no ein ta mine systar så små.
5. O stende du nå hær å luger for mig
eg kjendte før Gullbor før eg kjendte dig.
6. O kjære mi G(ullbor) vi' du helle min hest
alt mæ eg møter de fælandes folk.
7. O Rod(engår) han rei i den fyste flokk
han hoggje dem kjempunn mæ gulan lokk.
8. O R(odengår han rei i den) andre fær
(han hoggje) dem kjempunn mæ blanke svær.
9. O ser du da noken sku' felle
du tar 'kje te meg svelle.
10. (O ser du da noken sku') bløe
du ynskje meg inkje til døde.
11. O R(odengår), o R(odengår); du stille din kniv
du lat den yngste broderen løvaa atte mæ meg.
12. O R(odengår), o R(Odengår), du stille ditt1 svær
de va' da min fader du høggje i hæl.
1di
13. O R(odengår) han rei igjenom så tykk en lund
de kom ikkje or uta R(odengår)s munn.
14. D'æ no kje under eg tier
mine femten sår dem svier.
15. Gjønne så tek eg mitt snøreband
eg ska' snøre fe bloe om eg kann.
16. Hære Gud bære meg å lite du kann
de dur no så lite ditt snøreband.
Ekstra opplysninger