[BIN: 0332]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Telemark .

1. Rikeball ri ivi heie
lange vegjer å breie.
2. R(ikeball) rie bergje ne
alt dæ rødegull legg han ne.
Ekstra opplysninger