[BIN: 0331]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Ingebjørg Troddedalen, Mo, Telemark .

1. Riboll han tjener i kongens gaar
-I ro væl ud-
han tjener fy 'a Gullbor, dæ vene maar.
Al hugjen leikar ei for dem.
(Riboll han er en grevesön,
han tjente for 'a Gullbor, og det er i lön.
Han tjener no inkje fyr onna lön,
hell fyr hæna Gullbor, ho æ' saa skjön.
Riboll han tjener i kongens gaar
syv vintrar aa et aar.
(Kilden for disse 3 Vers har jeg glemt))
2. Høyrer du Gullbor, eg talar ti deg:
vi du no fygje av landi mæ meg?
3. "Eg ville nok fygje av landi mæ deg,
men her æ' saa mange som voktar paa meg.
4. Mig vokter fader aa mig vokter moder,
mig vokter syster aag yngste broder."
5. "Lat dei no vokte, dei vokte vi',
du maa fygje, um du sjov saa vi'."
6. Riboll han salar ut gangaren graa.
Gullbor ho samlar sitt gull i skaal
7. Som 6 ; kun: -sin ~-skrin
8. Riboll han gjore seg i hendann' saa sterk,
han lyfte henna Gullbor paa høian hest.
9. Naar dei kom seg paa hede,
der møter dei 'en falske Paal greve.
10. "Høyrer du Riboll, eg talar ti deg:
hori heve du fengji den smaadreng so fin?"
11. "D'æ' min yngste broder;
jeg förer han hjem til sin moder".
12. "Gullbor du tar ikkje skyggje unde skinn:
eg kjenner for væl dine plomekinn.
13. Eg kjenner deg inkje paa klæi hell sko,
men eg minnest den riddar, du lova di tro.
14. "Eg gjeve deg sjove mitt rødegullband,
vi' du 'kje bera bo ti min festarmann."
15. "Sjave so gjev eg deg min gangaren graa,
vi' du 'kje bera 'kon tiend ifraa."
16. "Behalt no sjave din gangaren graa!
eg sko inkje bera deg tiend ifraa."
17. Falske Paal gjore baa rei aa rann,
alt ti 'en fann hennes festarmann.
18. "Her site du True, drikk mjö aa vin,
mæ Riboll ri av mæ festemö di."
19. Kungen han blei so ille ivi or,
at brone mjöen han spillte paa bor.
20. Som 19; kun: -derved -ne
21. Kongen let leite ivi all sin gaar
ette hæna Gullbor dæ vene maar.
22. Dei leita ute aa dei leita inne
men inkje va' Gullbor ti aa finne.
23. Kongen let tromme ivi all sin gaar
"De klæ dikkon adde i brynja blaa!
24. De klæ dikkon trugji aa inkji falskt,
de kjenner 'en Riboll, den haarde hals."
25. Naar dei kom seg at rosenslund,
daa hørde dei en hestetummel.
26. Gullbor ho glaaper seg att ivi hær,
daa saag ho si faders fær.
27. "No ser eg min faders höian hest
aa saa den riddar, som mig haver fest."
28. Gullborg du lader dig ikke forsømme,
so holder du begge vaares hester i tømme!
29. Gullborg du holder dig med fritt mod,
(alt mæ eg ri) (saa vil eg rie) mine fiender imot.
30. Om du ser mig falde,
du maa inkje Riboll paakalde.
31. Om du ser mig blöde,
du nevner 'kje Riboll til döde!"
32. Han hugg i den förste flokk,
True datt unde sin gule lokk.
33. Han hugg i den anden skare,
Gullbors bröar aa hennes fader.
34. Riboll, Riboll, still ditt svær!
anna va' no min faeren vær.
35. Riboll, Riboll stilt din kniv!
min yngste broder sko' eige liv.
36. Han skal före min moder tiender fra de döde
ve hende den tid hun datteren födde!"
37. Det første Riboll blev kaldet paa,
da fik han sit banesaar.
38. Riboll stak sit svær ved side:
"Gullbor, Gullbor naa vil vi ride."
39. Dei rei gjænom rosenslund
der kom inkje or utav deires munn.
40. "Høyrer du Riboll, hott eg deg spyr:
kvi æ' du 'kje munter, som du va' för."
41. "Det ene er min hu er mod,
det andet er at mig rinder blod.
42. Det tredje er, at jeg skal dö
det fjerde er, at du er mö."
43. "Eg sko' taka mitt snöreband
aa stemme för bloe dæ beste, eg kann."
44. "Bære meg, Gullbor, saa lite du kann,
dæ hjelper saa lite dæ snöreband."
45. Bære meg Gullbor, so lite du veit;
du kann inkje skjønne ein halvdö svein."
46. Riboll kom heim te sin eigjen gaar,
hans kjære moder ham forestaar.
47. Vælkomen Riboll, heim ti me(g)
aa Gullbor, Gullbor, festemö di.
48. No hev eg 'kje sett saa bleik ei brur;
ho æ' förd av gari fyrutta gullskruv."
49. "Du maa inkje undrast paa, ho æ' bleik:
ho heve nokk sett saa har en leik.
50. "Kjære mi moder du reier mi seng,
min yngste syster hjelp mig til den!
51. Min kjære fader du hentar meg prest,
min yngste broder du er mig næst!
52. Min yngste broder, du er mig næst
ti egte hæna Gullbor, som eg heve fest."
53. Tilegt om morgen, naar dagen va' ljus,
daa gjekk der tri lik utav Ribolls hus.
54. Det ene var Riboll aa saa hans mö,
hans kjære moder af sorgen dör.
Ekstra opplysninger