[BIN: 0330]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Hæge Kastedalen, Morgedal, Kviteseid, Telemark .

1. Veneros han tjener i kungjens går
han slider silkje å kun draga mål.
-Du æ' den, du æ' den som heve meg tvinga i min ungdom -
2. Han tjente ikkje andet hell fy onno løn
hell fe ho stolte Syleborg, han totte så skjøn.
3. Høyr du stolt Syleborg, hott eg spyre deg
lyster du at fygje av låndo mæ meg.
4. Slett ikkje eg vi' aa slett ikkje eg må
her ere så mange i kungjens går som meg vektar på.
5. Me sko' reise så silde um natt
mæ folkji di søv å hundanne ligge i vale.
6. Samle no du ditt gull uti skrin
mæ at eg salar ut gangaren min.
7. Venerosen ha' seg ein gangar så spak
han sette ho st(olt) S(yleborg) på hånoms bak.
(" Paal Greve kommer ind til Kongen".)
8. Her site du, kungjen, drikke mjø å vin
Veneros heve reist mæ datteren din.
9. Gå bort du Pål greve, jeg vil dig ikke tro
her ere så mange i kungjens går, du har løitet på.
10. De maa leite ute å de må leite inne
inkje kann de stolt Syleborg finne.
11. Dei leita uti å dei leita inne
men slett ikke så kunna de stolt Syleborg finne.
12. (Kungen han ropa ivi al sin går)
De stander upp alle mine raske hommenn, klæder ikke falsk
for Veneros heve så hård en hals.
13. Som at de kom i rosandelund
_______________________
14. No ser eg min faders gangare grå
han hev ikkje vori sila på femten år.
15. No høyrer eg min moders forgyllende lu
han hev ikkje vori blåsen i si mi moer sto brur.
16. Veneros han såg seg att i vær
han såg ikkje skogen fe blanke svær.
17. Så tok 'en stolt Syleborg, sett' ho upp i en egetopp
så ingen kunne rekke eller se derop.
18. Høyr du stolt Syleborg, hott eg seie deg
inkje på navne så nevner du meg.
19. Før eg sko' nevne deg Veneros på navn
førre sko' eg døy å uppgjeva min ånd.
20. For østen red han ind og for vesten red han av
så hoggje han 18 000 i den første grav.
21. (For østen red han ind og for vesten red han av
så hoggje han 18 000 i den) anden (grav).
22. Veneros rister paa bloutte svær
va' du 'kje kungje, du sille ei fær.
23. (Veneros rister på bloutte) kniv
(va' du 'kje kungje), du sill' kosta ditt liv.
24. Veneros, Veneros, du stiller ditt svær
du sko' hava ho stolt Syleborg, du æ' 'a fulla vær.
25. (Veneros, Veneros, du stiller) din kniv
(du sko' hava ho stolt Syleborg) å liva så i fre.
26. Då han kom på hede
då møtte han den falske Pål greve.
(Veneros talte til ham og hugg ham saa i 18 Stykker. - Så red
de gjenem Byen, "som dei va' vigd å fest").
Ekstra opplysninger