[BIN: 0327]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Tor Kvæven, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Rikeball å Gullbor dei sat ivi bor
-fyri våi -
dei tala så mange dei skjemtandes or.
-Føri låndo so ville mi råde -
2. Høyrer du G(ullbor), hott eg spyre deg
lyster du fygje utav lande mæ meg.
3. Slett ikkji eg vi'1 å slett ikkji eg må
her æ' no så mange som vektar på2.
1tore
2her æ' så mange som no vektar på
4. R(ikeball) han sala på gangaren grå
G(ullbor) ho samlar sitt gull uti skål.
5. Gangaren va' båti liten å spak
han sette G(ullbor) uppå hass bak.
6. Dei rei seg oto toni
dei møtte hennars yngste broer.
7. Då dei kom3 seg på vegjen fram
dæ fyste dei møtte va' ein gamalle mann4.
3Dei rei
4der møtte dei ein gamalle mann
8. Du tar deg 'kje G(ullbor), skyggje under skinn
eg kjenner så væl dine plommekinn.
9. (Du tar deg 'kje Gullbor, skyggje unde) skaut
(eg kjenner så væl) dine augunne tvau.
10. R(ikeball) riste på syllbudde kniv
gjere du bo'i, dæ kostar ditt liv.
11. R(ikeball riste på syllbudde) svær
(gjere du bo'i), de æ du vær.
12. Gamlemann gjore bå rei å rann
så bar han den bo'i fyr kungen fram.
13. Her site du kungen å drikke mjø
(Her har teksten ikke kommet med på kopien....)
14. ..... attare skare ..... han veia ...
15. .... atten ulivssår (var.sine .... døe-).
16. .... lite du veit
...... inkje ei halldaue gjeit.
Ekstra opplysninger