[BIN: 0326]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Targjei Kosi, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Han tener 'kje anten for sylv hell gull
Gullbor ho æ' så dydefull.
2.Eg sko føre deg på dæ land
du gjenger på gull som her på sand.
3. Der vex ikkje anna gras hell lauk
der gjel ikkje annen fugl hell gauk.
4. Gullbor, G(ullbor) tok te tru
på dæ landi ville ho bu.
5. D'æ mi yngste syster
eg flyt hæna oto kløstr.
6. Du tar 'kje G(ullbor) skyggje under skaut
å væl kjenner eg dine augur tvau.
7. Eg gjeve deg mi kåpe blå
vi' du 'kje seie dæ for fa'i min då.
8. (Eg gjeve deg) min rødegullring
(vi'du 'kje seie dæ) for fa'i min.
9. (Eg gjeve deg) min syllspente sko
(vi' du 'kje seie dæ) for syster hell bror.
10. Gamlemannen gjore båte rei å rann
så bar han den bo'i fram.
11. Gullbor såg seg att ivi hær
så ser ho etti si faders fær.
12. Kvor1 sko'mi at skogen rie
hell mi sko mandeleg bie.
1Kvorgjen
13. Mi vi' ikkje (at skogjen rie)
men mi vi' (mandeleg bie).
14. Her helle du G(ullbor) uppunde li
mæ eg gjenge i den sterkan stri.
15. Ser du noken falle
du må meg 'kje Rikeball kalle.
16. (Ser du noken) bløe
då nevner du meg 'kje ti døe.
17. Han veia i den fyste flokk
hænnars 15tan brøar mæ gule lokk.
18. (Han veia) i attare skare
så hoggji han G(ullbor)s fader.
19. R(ikeball), R(ikeball), du still ditt svær
anna så æ' min fader vær.
20. (Rikeball, Rikeball, still) din kniv
skåne min yngste broders liv.
21. Då han hørde dæ kvinnemål
då fekk han tvo døe-saar.
22. Hører du R(ikeball) hott eg spyre deg no
kvi æ' du 'kje gla idag som igjår.
23. Gud bære meg G(ullbor), kor liti du kann
kann du 'kje skjønne en halldøe mann.
24. Eg hev kje mei mæ G(ullbor) havt
hell kvite hendar um halsen lagt.
Ekstra opplysninger