[BIN: 0325]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Ludv. M. Lindeman etter Ingebjørg Throndsdotter Troddedalen . Mo, Telemark .

 Ja Ribol var en Greve Søn
-i Rovelud -
han gilja so Gulbor og det var i Løn.
-Al Hugjen leikar ei for dem -
Ekstra opplysninger