[BIN: 0324]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift med melodi 1860 av Ludv. M. Lindeman, Margit Olsdotter Trå, Sauland, Hjartdal, Telemark .

 Grevelin han kom sig rians i Gaar
-over di Borland -
og ute stend Kongen va svæpt i Maar.
-Med dem danske rider ivi Borland -
Ekstra opplysninger