[BIN: 0322]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift fra 1840-åra av M. B. Landstad etter Bendik Felland, Skafsaa, Mo, Telemark .

1. Rikebal reiser af Veie
-Fyri Vaai -
lange Vegin og breie.
-Fyri Laando ville dei raa -
2. Rikebal lutar ivi breie Bor
han tala til Guldborg Løindomsord.
3. Høyr du Guldborg hot æg spyre dæg
lyster du fygje utaf Lande mæ mæg.
4. Aa æg sko føre dæg paa dæ Land
du gjænge paa Gull som heran paa Sand.
5. Lat vegte lat vegte dei vegte vil
du skal fygje om du sjov saa vil.
6. Lat vegte lat vegte dei vegte maa
du skal fygje er du sjov hugraa.
7. Me sko no saa løinlegt otor Garen fara
mæ fokkji lig i Svevnen aa Hunden i Dvala.
8. Guldborg samlar sitt Guld i Skaal
Rikebal han salar ut Gangaren graa
9. Saa gjerest han i Haando sterk
han sette Guldborg paa sin Hest.
10. Høyre du Rikebal hot eg spyre deg
hor hev du fengi Vivi du flyte med deg.
11. Dæ kje ana Vivi eg flyte med meg
men det er mi yngste Syster dæ.
12. Aa eg skal gjeva deg Kaape blaa
vil du kje bera Bod til min Faders Gard.
13. Høyre du Rikebal hot eg seie no
du hogge den Mannen i Stykke smaa.
14. Det skal kje spyrjast paa din Faders Land
at eg høg i hel saa gamal Mand.
15. Aa Kongjen ropa ivi al sin Gaar
ris up mine Sveinar vel klædd i Brynja blaa.
16. De klæ dikkon trugin og inki falsk
Rikebal hev ein stive Hals.
17. Guldborg glaaper seg at ivi Hær
saa seer ho ald sin Fair Fær.
18. Kvore ska me at Skogin ride
heller me ska mandeleg bie.
19. Me vi' kje at Skogin ride
men me vi' dei mandeleg bie.
20. Kjære mi Guldborg halt Hesten for meg
mæ eg vaagar mit Liv for deg.
21. Om du seer noken bløe
du nævne mæg inkje te døe.
22. Om du seer meg fadde
du maa meg einki Rikebal kadde.
23. Rikebal hogje i fysste Flok
7 henars Brøar med gulan Lok.
24. Rikebal hogje ti are Skar
12 henars Brøar og saa henars Far.
25. Rikebal, Rikebal stil dit Svær
anna saa var min Faer vær.
26. Rikebal, Rikebal stil din Kniv
min yngste Broren saa gjeve du Liv.
27. Da Rikebal høyrde dæ Kvinneor
da fek han se Banasot.
28. Da Rikebal høyrde dæ Kvinnemaal
da fek Rikebal 15 Saar.
29. Enda gjores han i Haando sterk
han sette Guldborg uppaa sin Hest.
30. Dei rei gjennom saa tyk ein Skog
Rikebal tala einki eit enaste Or.
31. Høyre du Rikebal Kjærasten min
kvi er du saa stur og blek om Kin.
32. Gud bære meg Guldborg hor liti du kan
kan du inkji skjønne paa ein halvdød Mand.
33. Veit du hor eg svier
15 Saar i mi Sie.
34. Rikebal kom seg riand i Gaar
hans Moder ute for honom staar.
35. Velkomen Rikebal Sonen min
og saa dæ Vivi du flyte med deg.
36. Kjære min Fader du bitt min Hest
kjære min Broder du hente meg Prest.
37. Kjære mi Syster du reid up Seng
kjære mi Moder leg meg i den.
38. Hori sille eg no gjæra af meg
om du sille no døy fraa dig.
39. Du sille inki arestads gjæra af deg
min yngste Broder saa gjev eg deg.
Ekstra opplysninger