[BIN: 0320]

Kona som ikkje kunne føde

Oppskrift 1882-83 av M. Moe etter Liv Bratterud, Bø, Telemark .

  Liv Bratterud har hört visen. Kvinna hette Torelita. Ho hadde forgjott all den ting som va, sjukmora å fortrolli 'o, så 'o gjekk förretjuge vikur over åre' mæ båne'.
Te sluten narra dom sjukmora, dom sa te 'o, ått nå hadde Torelita sloppe båne. Dæmæ blei ho så sinna, ho sa:
"Eg tænkte nå1 all ting sku vore forgjott så ner' om Torelitis brurekjiste stor!"Så hadde dom Torelita hit, å så fekk ho sleppe båne mæ dæ samre. [Men ho døe straks etter, Torelita (1882)]
1Nå tenkte eg (1882)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 14-15, s. 66-67. Herre Per å lita Kjersti

Over oppskrifta står: Til Sophus Bugges spørsmål nr. 15.