[BIN: 0319]

Kona som ikkje kunne føde

Oppskrift 1882 av M. Moe etter Liv Bratterud, Bø, Telemark .

 Kvinden heter Torelita ho hadde forgjort all den ting som va,
sjav mora si fortrolla 'o, så 'o gjekk forretjuge vikur over åre mæ båne.
Så narra doni Sjukmora te slutt å sa te 'o, att nå hadde Toreliti sloppe båne. Dæmæ blei ho så sinna, ho sa:
Eg tenkte nå all ting sku vore forgjort. Så ner som Torelitis-brurekjiste stor. Så hadde dom T. sit, så fekk ho sleppe båne.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 19, s. 44a. Herre Per å lita Kjersti.

Over oppskrifta står Bugge spørsmål 15.