[BIN: 0317]

Kona som ikkje kunne føde

Oppskrift 1882 av M. Moe etter Dårdi Bratterud/ K.Grimerud, Bø, Eidsborg, Telemark,

1. Aa Herre-Per han rie sæg saa ivrig under Ø
Saa fester han sæg saa Fager ei Mö
-De rider saa vale gjennem Lunden med hænnær -
2. Han fester sæg Fire han feste sæg Fem
honoms Moder forgjore da alle dem.
3. Dæ lei utpaa Summar dæ lei utpaa Høst
daa tystna lita Kjersti onder begge sine Brör
4. Aa Lita-Kjersti spurgte si Jormor om raad.
"Aa lenge ikua Kvinna mæ fyrste Boni gaa.
5. "I fyrogtjue Vikur aa saa eit Aar
saa lenge ikua Kvinna mæ fyrste Boni gaa.
6. "I fyrogtjue Vikur dæ trur æg naa vist
saalenje jek Morja mæ jesum Krist.
7. Ho pintes i Dagene fire og fem
aa ingen Fyrlösning saa fek ho paa dem.
8. Ho pintes i Dagene aatte og ni
aa ingen Fyrløsning saa fek ho paa di.
9. Aa skaa æg naa ikje verken leva hel dö
saa følg meg nu, dit, du henta meg Mö.
10. Min Fader gav meg Faalar aa Gul - Kalvar fem,
aa maa eg ikje faa kjöre mæ ein utav dom.
11. Aa min Fader gav meg Falar aa Gulkalvar ni ;
aa maa eg ikje faa kjöre mæ ein utav di.
12. Aa dente dom kom i den rosane Lund
Saa revne den sterke Guldkarmen sund.
13. Aa Herreper han fandt paa saa godt eit Raad
du ska naa rie aa æg ska naa gaa.
14. Aa æ dæ naa saa sunderfuld ei Kvind
at den sterke Guldkarmen onder meg revne.
15. Aa dente dom kom te Hardagordo Led
da sto honnoms Söster og ville derved.
16. Aa standar du der kjær Sösteren fin
kan du sei meg Raa te Allerkjærasten min.
17. Aa kjære mi Moer i kaster bort jers Harm
aa lægger jers Syndebarn udi jers Arm.
18. Saa bredte du ut den Kaapa blaa
du födte Lita-Kjersti kjær Sönnene smaa.
19. Aa æg ska naa reisa paa vidane Land
aa binni deg Reip utav bare Sand.
20. Aa æg ska naa reisa aa binne dom saa
fraa Sol aa te Maane du ska faa gaa.
21. Aa mi Vermor jer æg naa mi Silkeserk
aa tru ho maatte slit'n mæ saa stor ein Verk.
22. Aa mi Vermor jer æg mit ligganes Guld
æg syntes ho va mæg ei Versyster huld
Ekstra opplysninger