[BIN: 0313]

Beiarblakken

Oppskrift udatert av Gerhard August Schneider, ukjent sanger, Setesdal, Aust-Agder .

 Der sat tri Kjeringar nunde ei Rein
-Dei trøa Gulsko -
dei skapte den Folen av Mannebein.
- I lopte saa søve mi Jomfru-
Ekstra opplysninger