[BIN: 0310]

Beiarblakken

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Lars Haraldsson Kåsi Lofthus, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. De fyste sprangje som blakken sprang
-De tråde gullsko -
va' femten ålne på gvitan sand.
-I lofte sover mi jomfru -
2. De henta meg fire, de henta meg fem
men Bøjarblakken va' best te dem.
Ekstra opplysninger