[BIN: 0308]

Beiarblakken

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter (Kolberg), Lårdal, Telemark .

1. Der sat tvo kjeringar unde ein stein
dei skapte den blakkjen av mannebein.
-So væl gjer den blakkjen hovtång -
2. Dei skapte den blakkjen å gav hånom navn
Beiarblakkjen so kalla di han.
3. Den bekkjen va' alli so brei
at ei blakkjen ivi 'en steig.
4. Den isen va' alli so lang
at ikkje bl[akkjen] han ivi 'en sprang.
Ekstra opplysninger