[BIN: 0307]

Beiarblakken

Oppskrift 1850-åra av Sophus Bugge etter Jon Targjeisson Skålen, Mo, Telemark .

1. Der site tvo finnkvinnur under ein stein
-I trøa gullsko-
dei skapa blakkjen av mannebein.
-I lofte søv dæn jomfru-
2. Dei skapa blakkjen å gjeva 'en navn
å Beiarblakkjen så kadde dei han.
3. Så gjeva dei kungen så fljot ein fole
at ingjen riddar 'en rie tore.
4. Te svara sjukmori strie
Krigsval sko 'en rie.
5. Dæn hesten han blei no så færefus
han spente takje av stallehus.
6. Krigsval han gjenge at smiggje
han læte dæ beisli forgydde.
7. Kjære min blakkjen, du grav no grunn
mæ eg legge beisli i din munn.
8. Kjære min blakk, du fall på kne
mæ eg springe uppi salen ti deg.
9. Blakkjen han tok ti rekkje
ivi bru å bekkjir.
10. Alli va' dæn fjoren så lang
at Beiarblakkjen 'kji ivi 'an sprang.
11. [Alli va' dæn fjoren så] brei
[at Beiarblakkjen 'kji ivi 'an] steig.
12. Blakkjen han gjorest i taumo mjuk
Krigsval han gjorest i salen sjuk.
13. Så kom dei seg fyr paradisdør
dær ha' vist blakkjen vori fyrr.
14. Kjære min blakkjen vendt no heim
no brenner eg stevlanne av mine bein.
15. Me vi' inkje heimte vende
fyrr me ha' vori te endes.
16. Så kom dei seg te helvedes dør
der ha' blakkjen alli vori fyrr.
17. No sko' me heimatte vende
no hava me vori ti endes.
18. Kungen han sto i høieloftssvalar
såg seg ut så vie
no ser eg 'en blakkjen heimatte koma
å Krigsval i salen rie.
19. De fører den blakkjen i stallen inn
Krigsval ska' drikke mjø å vin.
20. Dæn fyste pil som dær blei skoti
va' Beiarblakkjen i hjarta' i broti.
21. [Dæn] are [pil som dær blei] rent
[va' Beiarblakkjen i hjarta'i] kjent.
22. De grava blakkjen så jupt ni jor
så inkje ravnanne sko' drikke hass blo.
23. [De grava blakkjen så jupt] unde ein stein
[så inkje ravnanne sko] bera hass bein
Ekstra opplysninger