[BIN: 0305]

Beiarblakken

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Hæge Olsdotter Årmote, Mo, Telemark .

1. Der sat tri finnkjeringar unde ein stein
-Tala vi' eg mæ deg -
dei skapte ein folæ av mannebein.
-Blakkjen spilar på sanden
han biar vel meg -
2. Dei skapte ein foli av mannetenn1
og Beiarblakkjen kaddar dei han2.
1tann
2den
3. Dei sente han ut så vie
um noken tore blakkjen rie.
4.Å ti tala sjukmor strie
Kristoffer tor 'en rie.
5.Å Kristoffer gjekk at smie
han lete gullbeisle vrie.
6.Å snille min blakk du fedd i grund
me eg legge beisle i dinn munn.
7.Å snille min blakk du stende spak
me eg legge salen på ditt bak.
8.Å snille min blakk du fedd i kne
me eg stige i salen på de.
9.Å de fyste stig Beiarblakkjen steig
femta alni va' de breitt.
10.Å de fyste sprangje Beiarblakkjen sprang
femta favnar va' de langt.
11.Å alli va den fjoren så brei
at Beiarblakkjen kji ivi en steig.
12. [Å alli va den fjoren] så lang
[at Beiarblakkjen kji ivi en] sprang.
13. Så kom dei seg te helvites dyrr
der ha alli blakkjen vori fyrre.
14.Å snille min blakk du vender heim
no brenner eg støvlanne av mi bein.
15. Nei eg vi' inkje vende umkring
fyrr eg hev fari all verden umkring.
16. Så kom dei seg ti himmeriks dyr
men der ha bl[akkjen] vori fyrr.
17. Kristoffer laga seg sjuke
men då gjore b[lakkjen] seg mjuke.
18.Å Kristoffer laga seg sjuke av mein
men då vilde blakkjen vende heim.
19. Ax inn kjeme smådrengjen, seie ifrå
no kjeme bl[akkjen] å Kristoffer på.
20. Kristoffer sille ti leidungjen fara
men blakkjen si' atte heime vera.
21. Men blakkjen han blei så færefus
han spente jennlokunne av stallihus.
22. Når Kristoffer han la si snekkje fyr land
då spila alt bl[akkjen] på kvite sand.
23.Å mei drap bl[akkjen] mæ hov å tonn
hell Kristoffer gjore mæ adde sin' menn.
24.Å dæn fyste pil der då blei utskoti
i Beiarblakkjenshjarta blei ho broti.
25.Å de ha dæ kji vori fyr manneor
eg ha' silt gravi bl[akkjen] vigde jor.
26. [Å de ha dæ kji fyr manne] tenn
eg ha' silt ringt ivi bl[akkjen] i åri femm.
Ekstra opplysninger