[BIN: 0304]

Beiarblakken

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Signe Eivindsdotter Storgård, Lårdal, Telemark .

1. Der siter tri kjeringar onde ein stein
-Dei trør en gullskor -
di skapte blakkjen av mannebein.
-Fer no gjerest blakkjen hovtrång -
2.Di skapte blakkjen gav en navn
Beiarblakkjen kalla di han.
3. Ho svara te sjukmor strie
Kristoffer ska blakkjen rie.
4. Kristoffer han va så færefus
så gjekk en seg te stallehus.
5. Kjære min blakk du greve grund
mæ eg kastar beigsle i din munn.
6. Kjære m[in] bl[akk] du stende spak
mæ eg kastar salen uppå dit bak.
7. Kj[ære] m[in] bl[akk] du fell deg på kne
me eg får sleppe uppi salen te deg.
8. De fyste stig blakkjen steig
va femten alnir i jori brei.
9. De fyste sprangje blakkjen sprang
va femt[en] alne i jori lang
10. Bl[akkjen] han sprang ivi berg å dalar
Kristoffer sat på han kunna 'kje tala.
11. Kristoffer la seg i salen sjuk
bl[akkjen] gjor' seg bå fatt å mjuk.
12. Bl[akkjen] han sprang ivi berg å dikje
seinste ivi sjau kungerikje.
13. Som blakk[jen] han kom seg te helvedes ild
der brende en sit hovedskjegg.
14. Å blakkjen han kom seg te himmeriks dyr
der tots han ha vore tri gångur fyr.
15. Kristoffer la seg i salen sj[uk]
bl[akkjen] gj[or'] s[eg] b[å] f[att] å mj[uk].
16. Kjære min blakk du vender heim
heldå ri eg deg alli livandes mei.
17. Men bl[akkjen] han vild' inkje eta grønt høy
utas de bar for 'en frugur å møy.
18. Å blakkjen han ville ikkje [drikke] utav brunn
utas hell sylkrosse låg på bunn.
19. Kungen vil seg uti ledingen fara
Kristoffer å blakkjen sill' heime vera.
20. Men bl[akkjen] han blei no færefus
han spente toka å stallehus.
21. Bl[akkjen] gjore mei mæ modiske tann
hell kungjen gjore mæ 15 000 mann.
22. Te så svara den gamle mann
no æ her ingjen deg vinne kan.
23. Den fyste pil som bleiv utsent
i Beiarblakkbryste der blei ho kent.
24. Ha de kje vori fe syndinne tolv
så ha [eg] sill grave den blakkjen i vigde moll.
25. Takje den bl[akkjen] å grav 'en i moll
lat så 'kje ravnanne eta holl.
25. Takje den bl[akkjen] å grav 'en i jor
lat så kje ravnanne drikke blo.
Ekstra opplysninger