[BIN: 0303]

Beiarblakken

Oppskrift 1851 av Ludvig Mathias Lindeman etter Olav Olavsson Glosimot, Seljord, Telemark .

 Der sat tre Kjæringer under ein Stein
-Dei trea Guldsko -
dei skapte den Hesten af Mannabein.
-Saa vie fara dei Lindarord -

Ekstra opplysninger

Orig.ms. UBO No. Musikksaml. L.M. Lindeman 1851, 6875 e nr. 48 med overskrift Olaf Glosimot, Sillegjord. ØGL 1047 b. Prenta i M.B. Landstad: Norske Folkeviser 1853 mel. VI B, L.M. Lindeman: Halvhundrede Norske Fjeldmelodier 1862 nr. 7, Ældre og nyere Norske Fjeldmelodier 1874, faks. utg. 1963 nr. 38 og i Åse Røynstrand: Ludvig Mathias Lindeman. Samlarferd 1851, NM UBO 1980 nr. 48 s. 21 og 62. Sjå meloditillegg s. 1220.

Dei skapad' Blakken og gav honom Namn
og Breiarblakken so kallad dei han.

Og saa dei hadde den Blakken gjort
so sende dei honom til Kongens port.

Aa tru eg havt meg ein fulltru Svein
som kunde rida den Blakken eit Skjeid.

Prenta i L. M. Lindeman: Halvhundrede norske Fjeldmelodier 1862 nr. 7